Bulanık, Aşıklar, Aşık Namaz, Atışma, Uzun Hava,

Mayıs 8, 2007

ÂŞIKLARIMIZ

ÂŞIK NAMAZ

ÂŞIK İSA

ÂŞIK SERDAR

ÂŞIK AHMET

ÂŞIK NAMAZ

1898 de Ahıskanın LEVİS köyünde doğmuş, 1972 yılın da Bulanık ilçemiz de hakkın rahmetin kavuşmuştur. 5 erkek ve bir kızı olmak üzere 6 çocuk sahibidir. Bolşevik rejimi baskısı ve iç savaşlar nedeniyle göçe zorlanmış, her göç beraberinde zorluğu hasreti ve acıyı getirir, bununda bu göçü kolay olmamıştır evini mülkünü bırakmış mal ve can kayıpları vermiştir, at katır merkep kağnı arabalarıyla dağlar aşılarak gece gündüz demeden göç yollarına düşülmüştür. Hepside ilk ayrılıklarında geri dönüp köylerine baktıklarında gözyaşları seller sular gibi akmıştır. En acısı da insanın doğum yerini, bir başkası veya bir rejimin zorlamasıyla doğduğu toprakları terk etmesi çok acı ve dramatik bir olaydır. Tüm bunlara rağmen Kars ilimize yakın bir sınırdan. Türkiye ye geçmeyi başarmıştır. Oradan üçe ayrılan bir göç kolunun birinci kafilesiyle, güç koşullarda Bulanığa ulaşmıştır. 1972 yılı ölümüne kadar Bulanık ta yaşamış, bu süre içinde yüreği hep vatan hasreti ve özlemiyle dolup taşmıştır. Ciddi bir kişilik yapısı olan bu zati muhterem aşığımız yöre yaşamışlığının zorluklarını felsefi kibarlıkla yoğurarak mahnı ve türkülere dökmesi, karşılıklı deyişmesi onun zekâsının üstünlüğünü de kanıtlamaktadır.

Elinde sazı penasıyla âdete sazı konuştururcasına vurmasıyla ünlüydü. Sazından çıkan nağmeler bizleri gizemli dünyalara götürürdü. Güzel konuşması, hatırı sayılı, ağır başlı, vakur davranması herkesi büyülemiştir. Sazı sözü ve sesinin güzelliği kalplerimizi süslemiş ve iz bırakmıştır. Ne yazık ki onun değerini tam anlamıyla bildiğimizi söyleyemeyiz. Ani ölümü bizleri derinden yaralamıştır. Birçok mahnı ve dizelerini beraberinde götürmüştür. .

Bulanık halkının ve onu yakinen tanıyan çoçuklarının da hayatta oluşları, sevgili Cemilimizin de sitesi onu gelecek kuşakların tanımalarına önemli bir fırsat olmuştur. Amacım kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturan mahnı ve türkü deyişlerini, aşığımızın yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmaktır.

İşte Göz Bebeğimiz Âşık Namazımızın Herkesi Peşinden Koştuğu Merakla Beklenen Mahnı ve deyişleri. Sayın İsmihan, Alihan, İsa, Atiklerin hayatta olmalarını ve bu dizeleri okumalarını çok isterdim.

Aldı âşık namazımız,

Bakalım ne dedi biz ne diyoruz.

Âşık namaz İsmihan Atiğin anasının yaşlı zamanında bakın nasıl bir terif diyer.

Nenem vesbi halın sual edeyim

Harya gider bele yolun ay nene

El dilinin destanıydı bir zaman

Gümüş kemer ince belin aynene

Bu mehlede gezmek miydi işlerin

Ağzın da törüyüf guzu dişlerin

Yaşın keçif, ağardı saçların

Darağ görmör sırma telin aynene

Gış gelif, ömrüne geçif növ bahar

Civanıydın gocalıfsan ne teher

Bu fani dünyada bir gün ölüm var

Gayır gayret versin elin ay nene

Sensen, uca dağın yorgun maralı

Al üstüne bağlayıfsan garalı

Aşna yardan ne gezersen aralı

Olmasın incidif dilin ay nene

Aşık namaz sözün töker yazıya

Terife layığdı nene merziye

Uzağlara gidemmirsen geziye

Kesilif gomşudan yolun aynene

Âşık namaz ile Âşık Ahmedin deyişleri

Aldı Âşık Ahmet— Ehli dil olana bir suvalim var

Ayakmı yahşıdı elmi yahşıdı

Ey danışsa gönlümüzü hoş eyler

Dodağmı yahşıdı dilmi yağşıdı

Aldı Âşık Namaz— Ehli dilem Annamışam sözünü

Ayakta yahşıdır elde yahşıdır.

İkiside hoş möhübet ederse

Dodağda yahşıdı dilde yağşıdı

Aldı Âşık Ahmet— Birisi geşt eyler gezer ovayı

Elvan çiçeklernen gurar davayı

Yiyende ey eder derdi davayı

Arımı yahşıdı balmı yahşıdı.

Aldı Âşık Namaz— Gurumuş ağacın dalı olurmu

Arılar olmasa balı olurmu

Balı vermiyenler şifa bulurmu

Arıda yahşıdı balda yahşıdı

Aldı Âşık Ahmet— Ehmedem gezmedim doya doya

Biri pervaz eyler çıkar havaya

Biri türlü renk verir ovaya

Bülbülmü yahşıdı gülmü yahşıdı

Aldı Âşık namaz—- Âşık Namaz gurbet gezer sazınan

Bülbüller ötüşür hoş avazınan

Güller biter baharınan yazınan

Bülbülde yahşıdı gülde yahşıdı

Âşık Namazın Ahıskadaki babasınının köyünde iki koyunları ölür. Çoban merkebin beline ölen koyunları yükleyerek getirir ve kapının önüne indirir. Komşuları toplanır, kapı da otururlar, Âşık Namaza derlerki bu koyunlarla ilgili olmak üzere bir türkü söyle, Âşık namaz şöyle söyler

Canım çoban gözüm çoban

Çoban niye sebep oldun

Seninen gurayım divan

Çoban niye sebep oldun

Çoban sen vurdun goyunu

Başıma gettin oyunu

Yıktın babamın öyünü

Çoban niye sebep oldun

Sözü söylerem derinen

Bir ataş çıktı serimnen

Namazı ettin malınnan

Çoban niye sebep oldun

Âşık Namaz bir mecliste saz çalıp söylerken arkasından birisinin kendisinin aleyhinde konuştuğunu duyar ve ona şu aşağıdaki mahnılarla cevap verir.

Gene beni yaraladı namerdin acı sözü

İki gözüm kan ağladı, sele dokunma sakın

Beni derbeder eyledi Bülbülün ahı zarı

Sahipsiz bir bağa girip güle dokunma sakın

Onu bunu gıybet edip yeme insan etini

Geçmez pula indirirsin, sen kendi kıymetini

Ettiğin karşına çıkar çekersin zahmetini

Suçu günahı olmayan kula dokunma sakın

Âşık namaz eyi bilir sohbetini sözünü

Lahu kalem böyle yazmış kaderimi yazımı

Sen arkam dan çekiştirme oğlum ve kızımı

Bu kaderin rüzgârıdır Yele dokunma sakın.

Diğer mahnıları şöyle devam edip gider.

Ezizim hayif eler

Dost geler hayıf eyler

Öldürmez bu dert meni

Düşürer zayıf eyler

Ezizim guzu gurban

Goç gurban kuzu gurban

Merdin bir tenesine

Namerdin yüzü gurban

Âşık diyer mezelendi

Mey içenler mezelendi

Bafalı dostu gördüm

Üreğim tezelendi

Âşık diyer meze ganim

Mey gannı me gannım

Korkaram hesret ölem

Yurdumda geze gannım.

Âşık diyer daştı canı

Kehliğin daştı canı

Goy bu derdi men çekim

Desinler, daştı canı

Ezim daş gibi

Koyun otlar daş gibi

Goy bu derdi men çekim

Gören desin daştı canı.

Âşık diyer gözel al

Giy gettine gözel al

Bey Bafadan hendem olmaz

Ara aslı gözel al

Ezizim dolu düşer

Gar yağar dolu düşer

Mezerimi yol üste gaz

Dost geler yolu düşer.

Bu deyiş ve mahnıları biz bulanıklılara tattıran Âşık namazımızın Oğullarından olan başta saysın Ziya sazcıya ve diğer oğullarına kızları olan Bayan Lalizer hanımefendiye bana faksla gönderen sevgili Mehmet çelike sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.

ÂŞIK İSA— Oda Âşık Namaz gibi Ahıskadan gelmedir. Aynı yaşam koşulları onunda yakasından hiçbir zaman eksilmedi, mert ve babacan tavırlı biriydi, sözünün erbabı, açık sözlü, kadir kıymet bilen olarak yöremizin saygın âşıklarındandı. Bu aşığımızı da maalesef yâd ellere uçurmuşuz, halen İzmir ilimiz de yaşıyor olması teselli kaynağımızdır. Galiba bunu da öldükten sonra kıymetini bileceğiz, Allah geçinden versin(Bu aşığımız hakkında araştırmalarımız sürüyor, daha sonra sitemize aktarılacaktır)Yaşamının uzun ömürlü olmasını diliyoruz.

Dağlar, dağlar, viran dağlar

Âşık İsamızın hasretliği

Yüreklerimizi dağlar

Bir gün bu fani dünyadan göçerse

Başucunda kimi ağlar

SERDAR SEYFETTİN(SEFO) NUN OĞLU- Saz ve söz aşığımızdır. Güzel sesli oluşu herkesin gönlünü kazanmasına yetmiştir tok sesli ve de birçok dizeleri olduğu gerçektir ancak, dizelerine şu an ulaşılamamıştır. Bilenler varsa siteye aktarılırsa seviniriz.(daha sonra söz edilecektir)

ÂŞIK AHMMET-( Saz ve söz Aşığımızdır) Sayın âşık Namazımızın kayın biraderidir. Ne yazık ki kaderin acı cilvesi sonucu, rivayetlere göre çiçek hastalığı, kimine göre şeker hastalığı sonucu iki gözünü kaybetmiş olması. Üstün moral motivasyonu sayesinde onu hiç etkilenmemiştir. Dizeleri kendi karanlık dünyasını aydınlattığı gibi bizim de dünyamıza karşı bakış açımızı kuvvetlendirmiştir. Âşık namazımızla deyişmesi onun ne denli önemli bir âşık olduğunu göstermesi bakımdan yeterlidir. Dizeleri güzellikler ve dostluklarla dolu olduğunu gösteriyor. Yörenin fiziksel koşulları onu da etkilemiştir.

İşte dizelerinden bir örnek

Ehli dil olana bir suvalim var

Ayakmı yahşıdı elmi yakşıdı

Ey danışsa gönlünü hoş eyler

Dodağmı yahşıdı dilmi yahşıdı

Not. Âşıklarımızın dizelerinde noktalama işlemi yapılmamıştır. Orjinalliğinin korunması düşünülmüştür.

GÖKHAN GÜNEY

5 Yanıt to “Bulanık, Aşıklar, Aşık Namaz, Atışma, Uzun Hava,”

 1. 35 İZMİR Says:

  Rahmetli Aşık namaz Benim dedemdir.Sözlerinden bir kısmını burada görmek beni son derece mutlu etti emekleri geçenlere teşekkür ederim.Aşıklık sanatına gönül veren tüm büyüklerimin ellerinden öperim.

 2. aydın aktaş Says:

  yukarıda okuduğumuz şeyler aslında eksiktir. rahmetli aşık namazın 5 erkek çocuğu 2 kız çocuğu vardır. büyük kızının ismi lalizer, küçük kızının ismi şahizerdir. şahizer o zamanın koşullarında nüfusa kayıt edilmemiştir .bununda kayıtlara geçmesini rica ederiz ben şahizer hanımın damadıyım . şu anki soyismi de BULUT ‘tur .ilgililere duyurulur . teşekkür ederim .

 3. oya Says:

  Büyük dedemin insan ruhunu bu kadar inceden anlayan ve insan kalbine böylesine deyer veren merhametli sevgi dolu inançlı bir insan olduğunu annemden duymuştum.Sözlerini okuyunca daha çok inandım ona,büyüklük bu işte.Hissetmeyen söyleyemez bu sözleri,demek ki kalp hisseder dil söylermiş.İyi ki sen benim atam olmuşsun..MİNNET VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM SAYGININ EN YÜCESİNE LAYIK OLAN DEDECİM AŞIK NAMAZ.

 4. 05077631326 Says:

  slm bende izmir menemenden erkan aşık namazın torunun çocuğuyum allah ona ve bütün müslümanlara gani gani rahmet eylesin içindedede dedem israfil sazcı diyer dedem ömer durmuş kibar sazcı ve nenelerime…

 5. murat neilaağca Says:

  canım dedem nur içinde uyu…mekenın cennet olsun….bak küçük oglun ismail sana kavuştu sonunda….:(((


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: