Kızılcamam Yukarıkese

Mayıs 8, 2007

yukarikesekoyu
Hokurdamak   Balgamlı öksürük   
Hora Geçmek   Memnuniyetini belirtmek   
Horanta   Aile halkı   
Hozurdanmak   Kulağın içinden uğultu biçiminde sesler gelmesi   
Hozurdanmak   Ağzının içinden konuşmak   
Höşür Höşür   Sıcak, Kaynar   
Husa   Kaygı, tasa   
Irabıtalı   Düzgün, dört dörtlük   
Irgalama   Sağa, sola sallanmak   
Irıp   Düzen   
İzinneme, İzinname   Resmi nikah   
Kabalak   Ormanda dere kenarında yetişen yenebilen bitki. Dolması yapılır.   
Kaşıklaa veya Gaşuklaa   Tahtadan yapilmis duvarlara asilan kasik koyma isine yarayan araçtir   
Kavil   Söz   
Kemre, kerme   Hayvan gübresi   
Kendürük   Tüyü alınmış deri (Eskiden üzerinde bulgur yaparlardı)   
Kesmük   Düven sürülüp ekin alındıktan ve çalkalandıktan sonra kalanlar   
Keyli   Böyle   
Kırı gibi   Eşşek gibi   
Kimipti-Kimönce   
Kotarmak   Yemeği tencereden boşalmak   
Kösüre   Kesici aletleri bilemek için kullanılan yuvarlak bileyi taşı.   
Külah   Başlık, bere   
Künge   Ufalmış ve kurumuş hayvan dışkısı ve odun parçacıkları (ocakta yakılır)   
Küskü   Kalın sopa (kapı arkalarına dayamak için konulurdu)   
Mayıs   Hayvan gübresi   
Meersimemek   Önemsememek   
Mezellik   Mezarlık   
Motur   Traktör   
Münkür gelmek   İnkar etmek   
Namlı   Tırpanla biçilen ve sıralı bir şekilde yerde yatan ekin desteleri   
Nembeen   Ben bilmiyorum   
Nesibetsüz   Terbiyesiz   
Nodul   Üngenderenin ucunda bulunan ucu sivri çivi   
Nüzül   Felç   Ocak   Şömine   
Öğülcemek   Kusacak gibi olmak   
Örüklü      Doldurup taşırma   
Össehet     Hemen   
Ötürmek    İshal (genelikle hayvanlar için kullanılır )
Pat      Ani    
Patoz     Harman makinası   
Pelese     Çöplük gibi yerler veya korkulabilecek yerler   
Pesende      Başkasının emrine girmek, korunması altında olmak   
Pöyrek   Su borusu   
Pürçek   Dağınık Saç   
Ramuk-Yamuk   Traktör Römorku   
Saya   Evlerin girişinde bulunan ve ana bölümlere geçişi sağlayan bölüm   
Seklem   Yünden yapılmış çuval   
Seme   Sersem, şaşkın   
Sergü   Yıkanmış tahılları kurutmak için kilim, hasır gibi örtülerin üzerine serilmesi işlemi   
Seyirtmek   Koşmak   (la halipreem seyirdive )
Seyricek Düşmek   Bozulmaya yüz tutan etin kurtlanmadan önce üzerindeki sinek yumurtaları   
Sorak   Ekmek ve şekerin ağızda çiğnenip tülbentte küçük çocuğa  emzik niyetine verilmesi.   
Su kavletmek   Herhangi bir yerin çarpma veya ezilme sonucu su toplaması   
Suruk, Sırık   Hayvan arabalarıyla tahıl , ot taşınırken, dengeyı sağlamak için kullanılan uzunca ağaç   
Sülüüketmek   Her şeye tenezzül etmek.   
Sürgüç       Bulasik yikamaya yarayan bez parçasi.   
Şakkıdak   Birdenbire   
Şaplak         Bir çeşit sacda pişirilen yağlı ekmek   
Şıklak         Bir yerin su toplaması, şişmesi   
Tavsımak    İyileşmek   
Tavsımak   Kurumaya yüz tutmak   
Taytı              Birinin peşine takılan, peşinden gelen   
Taplı             Üzerinde hamur açılan kısa ayaklı masa biçimli araç, sıfra (sofra) olarak da kullanılır.
Teltük            Sakar   
Tengil           Mengil   
Tepe takla   yuvarlanmak   
Tepsirmek   Kurumak
Tiyniyet   Mizaç, maya   
Tokaç   Çamaşır ve yün yıkamaya yarayan ağaç alet.   
Tonga    Tuzak, kapan, oyuna gelmek   
Tongra, Tonra   Kir   
Tosur Tosur   Kızgın bir şekilde burnundan nefes alma verme   
Usdurup   Uygun   
Üngendere   İnce uzun değnek (öküzlere kullanılır)   
Üren-ürme   Ulumak, Havlamak . Zaar (köpek) zabaa gada ürdüye la uyutmadı.   
Ürün   Süt ve süt ürünleri   
Verane   Kullanılmayan bakımsız yapı.   
Yalak   Hayvanların sıvı yiyecekleri yedikleri içi oyulmuş taş, ağaç.   
Yaldır Yaldır   Temiz su   
Yangabuz   İnsani yönü zayıf, insanlarla kolay ilişki kuramayan, geçimsiz   
Yarsımak   İmrenmek, özenmek  Beğenmek   
Yaslaaç   Üzerinde hamur açmaya yarayan araç.   
Yaslı   Yassı   
Yaymak   Ekmek yapmak, yufka ekmek açmak   
Yayuk   Yoğurtlardan yağ ile ayranı ayrıştırmaya yarayan tahtadan yapılmış tahmini bir metre yüksekliğinde yuvarlak araç.   Yıldır Yıldır   Fazla sulu yemek   
Yuntu   Bulanık   Zeklenmek   Dalga geçmek   
Zıngıldamak   Sallanmak
 
Fakaat  mühim olan bunu doğru şekilde kullanmak. Yani köyde iken  şiveler, şehirde iken  şehirli gibi. Bazen  insanlar kendini  değiştiremiyor.  Değişim lazım mıdır ? yoksa! aslımızı olduğu gibi mi koruyalım.
Annem Ankara geleli 40 yıl oluyor hala kendi şivesinde konuşur.
La halipreem böbeler nerede okula gidiyollamı. Gibi . Annemim böyle konuşması bize eskiyi hatırlatır. Anılar. Şu anda hayatta olmayan çevremizdeki insanlar bir bir gözlerimizin önünden geçer. Birer fatiha okur rahmetle anarız.
Tabi bizde bazen çocuklarla konuşurken onlara şivelerimizle hitap etmekteyiz.
Kimipti gelüse ona bi süprüzüm va.


 

Göster/ Gizle
Hokurdamak   Balgamlı öksürük   
Hora Geçmek   Memnuniyetini belirtmek   
Horanta   Aile halkı   
Hozurdanmak   Kulağın içinden uğultu biçiminde sesler gelmesi   
Hozurdanmak   Ağzının içinden konuşmak   
Höşür Höşür   Sıcak, Kaynar   
Husa   Kaygı, tasa   
Irabıtalı   Düzgün, dört dörtlük   
Irgalama   Sağa, sola sallanmak   
Irıp   Düzen   
İzinneme, İzinname   Resmi nikah   
Kabalak   Ormanda dere kenarında yetişen yenebilen bitki. Dolması yapılır.   
Kaşıklaa veya Gaşuklaa   Tahtadan yapilmis duvarlara asilan kasik koyma isine yarayan araçtir   
Kavil   Söz   
Kemre, kerme   Hayvan gübresi   
Kendürük   Tüyü alınmış deri (Eskiden üzerinde bulgur yaparlardı)   
Kesmük   Düven sürülüp ekin alındıktan ve çalkalandıktan sonra kalanlar   
Keyli   Böyle   
Kırı gibi   Eşşek gibi   
Kimipti-Kimönce   
Kotarmak   Yemeği tencereden boşalmak   
Kösüre   Kesici aletleri bilemek için kullanılan yuvarlak bileyi taşı.   
Külah   Başlık, bere   
Künge   Ufalmış ve kurumuş hayvan dışkısı ve odun parçacıkları (ocakta yakılır)   
Küskü   Kalın sopa (kapı arkalarına dayamak için konulurdu)   
Mayıs   Hayvan gübresi   
Meersimemek   Önemsememek   
Mezellik   Mezarlık   
Motur   Traktör   
Münkür gelmek   İnkar etmek   
Namlı   Tırpanla biçilen ve sıralı bir şekilde yerde yatan ekin desteleri   
Nembeen   Ben bilmiyorum   
Nesibetsüz   Terbiyesiz   
Nodul   Üngenderenin ucunda bulunan ucu sivri çivi   
Nüzül   Felç   Ocak   Şömine   
Öğülcemek   Kusacak gibi olmak   
Örüklü      Doldurup taşırma   
Össehet     Hemen   
Ötürmek    İshal (genelikle hayvanlar için kullanılır )
Pat      Ani    
Patoz     Harman makinası   
Pelese     Çöplük gibi yerler veya korkulabilecek yerler   
Pesende      Başkasının emrine girmek, korunması altında olmak   
Pöyrek   Su borusu   
Pürçek   Dağınık Saç   
Ramuk-Yamuk   Traktör Römorku   
Saya   Evlerin girişinde bulunan ve ana bölümlere geçişi sağlayan bölüm   
Seklem   Yünden yapılmış çuval   
Seme   Sersem, şaşkın   
Sergü   Yıkanmış tahılları kurutmak için kilim, hasır gibi örtülerin üzerine serilmesi işlemi   
Seyirtmek   Koşmak   (la halipreem seyirdive )
Seyricek Düşmek   Bozulmaya yüz tutan etin kurtlanmadan önce üzerindeki sinek yumurtaları   
Sorak   Ekmek ve şekerin ağızda çiğnenip tülbentte küçük çocuğa  emzik niyetine verilmesi.   
Su kavletmek   Herhangi bir yerin çarpma veya ezilme sonucu su toplaması   
Suruk, Sırık   Hayvan arabalarıyla tahıl , ot taşınırken, dengeyı sağlamak için kullanılan uzunca ağaç   
Sülüüketmek   Her şeye tenezzül etmek.   
Sürgüç       Bulasik yikamaya yarayan bez parçasi.   
Şakkıdak   Birdenbire   
Şaplak         Bir çeşit sacda pişirilen yağlı ekmek   
Şıklak         Bir yerin su toplaması, şişmesi   
Tavsımak    İyileşmek   
Tavsımak   Kurumaya yüz tutmak   
Taytı              Birinin peşine takılan, peşinden gelen   
Taplı             Üzerinde hamur açılan kısa ayaklı masa biçimli araç, sıfra (sofra) olarak da kullanılır.
Teltük            Sakar   
Tengil           Mengil   
Tepe takla   yuvarlanmak   
Tepsirmek   Kurumak
Tiyniyet   Mizaç, maya   
Tokaç   Çamaşır ve yün yıkamaya yarayan ağaç alet.   
Tonga    Tuzak, kapan, oyuna gelmek   
Tongra, Tonra   Kir   
Tosur Tosur   Kızgın bir şekilde burnundan nefes alma verme   
Usdurup   Uygun   
Üngendere   İnce uzun değnek (öküzlere kullanılır)   
Üren-ürme   Ulumak, Havlamak . Zaar (köpek) zabaa gada ürdüye la uyutmadı.   
Ürün   Süt ve süt ürünleri   
Verane   Kullanılmayan bakımsız yapı.   
Yalak   Hayvanların sıvı yiyecekleri yedikleri içi oyulmuş taş, ağaç.   
Yaldır Yaldır   Temiz su   
Yangabuz   İnsani yönü zayıf, insanlarla kolay ilişki kuramayan, geçimsiz   
Yarsımak   İmrenmek, özenmek  Beğenmek   
Yaslaaç   Üzerinde hamur açmaya yarayan araç.   
Yaslı   Yassı   
Yaymak   Ekmek yapmak, yufka ekmek açmak   
Yayuk   Yoğurtlardan yağ ile ayranı ayrıştırmaya yarayan tahtadan yapılmış tahmini bir metre yüksekliğinde yuvarlak araç.   Yıldır Yıldır   Fazla sulu yemek   
Yuntu   Bulanık   Zeklenmek   Dalga geçmek   
Zıngıldamak   Sallanmak
yukarikesekoyu tarafından postalandı

yukarikesekoyu.onpunto.com/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: