Karaman

Mayıs 10, 2007

DEYİMLER : (Gerçek anlamında biraz ayrı anlam taşıyan anlatım, tabir)

 • (Sanki) Su basardan tarla bağışlamak: Yaptığı küçük bir iyiliği büyütenlere (sanki) karşılığını ödememişim yollu alaylı küçümseme
 • Abdesti bizimle alıp, namazı başkalarıyla gılıyorsun: Zahmeti biz çekiyoruz sefayı başkalarıyla sürüyorsun yollu sitem
 • Açlıktan sünmek: Aşırı acıkmak
 • Adam olmadığının var bir ilası: sebebi
 • Adışara (Akçaşehir Kasabası) gabala düğüne dutulmak: İki üç gün sürecek kasaba düğünü, iş, görev için götürü kiralanmak
 • Ağalık yapmak: Büyüklük yapma, ikram etme, bedelini karşılama
 • Ağız eğmek — eymek: İstemeye istemeye konuşma, rica etmek
 • Ağzı hayra açmak: İyi şeyler konuş anlamında uyarı
 • Altını çalılamak: Yemekten önce hafif atıştırma (Yeşildere yöresi)
 • Arnının şakından vurmak: Alnın ortasından vurmak
 • Bacağı gırık it gibi gezmek: Çok gezmek, gezmedik yer bırakmamak
 • Bak, beni kendine uydurma: Ben senin kadar kötü olmasını da bilirim.
 • Bangaya para yatırmak: Küçük çiş yapmak
 • Bangaya tüm para yatırmak: Büyük çiş yapmak
 • Barnağını batırmak: Faydalanmak, bir şeyden sebeplenme
 • Ben umarım acımdan, bacım ölür acından
 • Bıyık bükmek: Adam sende, boşver manasında önemsememek
 • Bitti kepek, getirsin köpek
 • Boğazımda bostan mı bitecek?: Yemesem de olur şeklinde avunma
 • Boya boyamak: Boya yapmak
 • Bulup buşurmak: İmkanları zorlayarak bulmak
 • Bulupta    bunsuramak:    Sahip    olunan    şeyin    değerini bilememek
 • Cevranlayıp gelmek — gitmek: Dolaşıp gelmek
 • Cırlavuk yavrusu gibi bağırmak: (Yiyecek bekleyen) Kuş yavrusu gibi bağırmak
 • Combalak gılmak: Sırtüstü takla atmak
 • Cork cork içmek: Bir şeyi içip yutarken ses çıkarmak
 • Çarkıdığı çıkmak: Yorulmak dermansız kalmak
 • Çay goymak — gatmak:  Bardağa  çay koymak — ikram etmek
 • Çocuğa görünmek: Çocuğa çıkışmak, kızmak
 • Dediği dedik, çaldığı dilli düdük
 • Deli gıza her gün bayram: Dertsiz, tasasız, gününü gün eden
 • Devramber çitlemek: Ayçekirdeği, çekirdek yemek
 • Dır dır vır vır ötmek: Durmadan konuşmak, konuşmayı uzatmak
 • Dirim dirim dırımlamak: Aşırı zorluk çekmek
 • Direzi çözmek: Defalarca gidip gelme, yineleme
 • Dişinin ganını (etini) somurmak (emmek): O kadar yoksul ve çaresiz ki
 • Doktora görünmek – çıkmak: Doktora muayene olmak, vizite
 • Dükkan — ev yarmak: Dükkan, ev soymak Düşe yazmak: Neredeyse düşmek Düşes olmak: Neredeyse düşmek
 • Ekmek istemez su istemez: Sahip olduğu şeyleri satıp savmak isteyenleri caydırmak için “Satma…” yollu uyarı
 • Et-biber büzdürmek: Eti biberi kömür ateşinde pişirme, ızgara
 • Ev galdırmak: Evde köklü temizlik yapmak
 • Evi üzerine yıkdırma: Evin tapu dairesinde alınıp satılması
 • Fırına (böreği, tepsiyi) atmak: Pişirmek için fırına koymak
 • Gabak dadı virme: Bıkkınlık verme
 • Gabala dutulmak: Bir işin tamamı için anlaşmak, götürü
 • Garaman’ın goyunu sonra çıkar oyunu
 • Gayıl olmak: Razı olma, rıza göstermek
 • Gayıt görmek: Erzak tedariki
 • Geçirmeye gitmek: Yolcu etmek
 • Gemini gevmek: (Atın demir ağızlığını çiğnemesi gibi) Yemeden içmeden kurukuru yutkunma
 • Gıfıltısı artmak: Hareketlilik, işin, telaşın çoğalması
 • Gılığına bakmaz Hacı Raşitlerin düğününe gider
 • Gıtır atmak: Yalan söylemek
 • Göndere (Karaman’a bağlı yeni adı Yazılı köyü) köpeği gibi ürümek
 • Gözü kipildemek: Gözkapağının seyrimesi
 • Gübür gübür gitmek: Hızlı hızlı pürtelâş gitmek
 • Güdük değirmen gibi üğütmek: Çok yiyip içmek, durmandan yemek
 • Hakkını avucuna virmek: Dersini vermek
 • Haline bakmaz Hasandağına oduna gider
 • Hazıra Hasandağı dayanmaz
 • Her şeye sünmek: Olur olmaz her şeyi isteyen
 • Hı-yo dimek: Sohbet, hasbihal
 • Hükümete gitmek: Adliyeye, Kaymakamlığa gitme
 • Inır yanır itmek: Söyleyecek söz bulamama, kem küm
 • Irımı (Urum) Gırım’ı (Kırım) gezmek: Gezip dolaşmadık yer bırakmamak
 • İçime damdı: İçime doğdu
 • Kör söylemek: Yanlış söylemek, inkar etmek
 • Kültürab olmak: Amaca ulaşmak için aşkla çalışma, ayak tozu gibi ezilmek
 • Külüfam olmak: Bir şeyin gerçekleşmesi için çırpınma, kül gibi ufalanmak       
 • Laf garıştırma: Konuyu saptırma çabası
 • Laf sokuşturma: Kinayeli konuşup laf çarpma
 • Lömbür lömbür yürümek: Bacakları açık uzun adımlarla yürümek
 • Mahana aramak: Bahane aramak
 • Malamat olmak: Rezil rüsva olmak, dile düşmek
 • Manken gibi giyinmek: Şık ve zarif giyinme
 • Maymun masgara olmak: Rezil rüsva olmak
 • Mırrığı eğilmek: Yüzünü asmak, canı sıkılmak
 • Mitili atmak: Yerleşip kalmak, yatağını yükünü sermek
 • Nefes tüketmek: Yol göstermek için nasihat, tenbih
 • Nüzül inmek: Felç inmek
 • Of dimem Allah dirim: Şikayet etmem Allah’a sığınırım.
 • Omuzundan nefes alıp vermek: Hasta ve sıkıntılı durum
 • Ortalığı galgadurum  etmek:  Eşyaları  dağıtma,  birbirine katma
 • Otobüs galdırmak: Topluca bir yere gitmek için otobüs kiralamak
 • Oturmaya gitmek: Ev gezmesine gitmek
 • Ödü sıdmak: Çok korkmak
 • Öle yazmak: Neredeyse ölmek
 • Öles olmak: Neredeyse ölmek
 • Pafını galdırmak: Halı, koltuk vb. tozu dumana katma
 • Para için gulak deldirmek: Parayı çok sevmek
 • Parayla — Paramızla rezil olmak: Bedeli ödendiği halde istenilenin gerçekleşmemesi
 • Polim yapmak: Rol yapmak, numara
 • Sıtkıyı sıyırmak: İlişkiyi kesmek
 • Soğuktan buymak: Çok üşümek, donmak
 • Soğuktan donmak dökülmek: Çok üşümekten elin ayağın tutmaması
 • Soğuktan kiytermek: Soğuktan tir tir titremek
 • Sokağa gitmek: Ev gezmesine gitmek, ziyaret
 • Su sulamak: Bağ, bahçe, tarla sulanması
 • Suya girmeden paçaları sıvama
 • Şalağına vurmak: Yarı enseli kulaklı tokat vurmak
 • Şirazeden çıkmak: Düzensizlik, başıbozukluk
 • Tek atlıya selam virmemek: Kalender ve kendi halinde olana yüz vermeme
 • Tencereye — düdüklüye eti vurmak: Tencereye eti koyup pişirme
 • Terbiyeden tezıkmek: Terbiyeden uzaklaşmak, terbiyesizlik
 • Tığteber çıkmak. Ortada öylece kalakalma
 • Tıllığı çıkmak: Eskime, tel tel dökülme
 • Tingeden düşmek: Birden ayılmak
 • Topu havaya dikmek: Öğrencinin sınıfta kalması, ikmale kalma
 • Topuğundan gavramak: İşe en baştan ve hemen başlamak
 • Töbe istifar itmek: İstifra etmek, kusmak
 • Ucundan gırpmak: Bir miktar kesinti yapmak
 • Uğunup galmak: Acının şiddetinden sesin kısılması
 • Üfüneti dağıtmak — defetmek: Sıkıntı savmak, esenlik
 • Ümüğünü çekmek: Boğazını sıkmak, koparmak
 • Ütü ütülemek: Ütü yapmak
 • Vıd vıdı yapma: Söylenip durma
 • Vura yazmak: Neredeyse vurmak
 • Yerinde  sağolmak:  Gelmeyene canın sağolsun  şeklinde kibarca sitem
 • Yerini gurulamak: Yerini hazırlamak, yerini yapmak Yırtılan Deli Bekir’in yakası: Sana göre ne var, zahmeti o çekiyor
 • Yoğurt çalmak: Sütü yoğurt için mayalamak
 • Yüklü olmak: Hamile kalmak, hamilelik
 • Yüreği dayfalmak: Kalbin daralması, sıkıntı
 • Yüzlü büyütmek: (Çocuğu) Şımarık yetiştirmek
 • Yüzü gaşşık gadar galmak: Zayıflıktan yüzün küçülmesi

ÖZDEYİŞLER (VECİZELER) : (Kısa ve özlü söz)

 • (Oyunda) Sayı — taş çalacağına Ali Ustanın Han’ından eşek çal
 • Acın yatıp gücün galkmak: Aç bilaç zorlu hayat mücadelesi
 • Açın azgını çıplağın gabadayısı
 • Ağa gapısı büyük olur, küçülmez
 • Ali Beke’nin tay gezdirdiği yerler: Uzaklık anlatır
 • Allah boy vermiş galdırıp goyuvirmiş
 • Allah seni dünya boş galmasın diye yaratmış
 • Başımıza icat çıkarma
 • Ben galeye daş çekildiğini bilirim: “Biz neler gördük yaşadık” yollu tanıklıklarını anlatmak için yaşlılarca söylenir
 • Benden uzak ol, dama direk ol
 • Bir avuç biberi var, her şeyden haberi var
 • Bu yaştan sonra at olup guyruk mu sallıyacam: Yaşımı yaşamışım
 • Buldun bi goyun yi doyun
 • Burada senin yatır kesen mi var: Ver ver, sanki hazırda paran vardı
 • Cingan (çingene) çalar kürd oynar
 • Çıkmaz kesemden, ölmem tasamdan
 • Dana bayram yaptı: Her türlü tatlı kaçamak
 • Dokuz ayın Çarşambasının bir araya gelmesi: İşlerin üsüste gelip karışması
 • Fakire hıyar vermişler, eğri diye almamış
 • Garanlık gecelerde ne aran Heccelerde (Karaman’ın bir mahallesi): Tekin olmayan yerlerde gezene “Ne işin var oralarda” şeklinde çıkışma
 • Gâvurun ekmeğini yiyen gılıcını sallar
 • Gelin gaynananın eğe kemiğinden yaradılmış: Gelinin (erkek çocuklar annesine benzeyen kadınlarla evlenirmiş) huylarının kayınvalidesine benzemesine inanıldığından böyle söylenir
 • Hamam kele yaradı
 • Herif evde yok keyfim beyde yok
 • İl ilin haksız beksiz çobanı: Başkalarının yaptığını, işini dedikodu amacıyla gözetleyen
 • İt sürü guruş gazan
 • İtin arka bacağı
 • İtin önde gideni
 • Köpekten tazıyı salamıyoruz: Ortalıkta o kadar kötülük var ki
 • Köyü razı olur, köpeği olmaz
 • Madüsünü (Maydanoz) guruttunuz bizi unuttunuz
 • Möhlüzden mal gaçırma: İflas eden (Müflis)in malının parasının alacaklıdan, icradan kurtarmak için saklama
 • Muhanet ev sahibi kiracısını ev sahibi yapar
 • O gadar parayı köpek mi işedi
 • Ol da eşek başı ol
 • Oldu olacak girildi nacak: Olan oldu, yapacak bir şey yok
 • On paralık nişadır her yerini yumuşatır
 • Sen hâla berber Abit’emi tıraş oluyorsun: Her şeyin gerisinde kalıyorsun
 • Sen yan yan da Şamkapı’nın sığırına yan: Acıyacaksan odanmaya aç gidip de aç dönen Şamkapı’nın (Karamanda bir mevki) ineğine acı
 • Siz beni gevreklerin keloğlan sandınız herhalde: Siz beni bir şeye benzetemediniz herhalde
 • Sonradan görme, gavurdan dönme
 • Sumaklı soğan yiyip akıllanma
 • Tazı bizim ama, çulu kimin?
 • Tencere tava, herkeste bir hava
 • Tok evin aç kedileri
 • Üç günlük seyisliği var, gırk yıllık at boku garıştırır

ATASÖZLERİ : (Uzun deneme ve gözlemlere dayanan öğüt, atalar sözü)

 • Abdalın garnı doyunca gözü yolda olur
 • Ağaca çıkan keçinin, dala çıkan oğlağı olur
 • Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu gızını evlendirir
 • At yirine eşek bağlanmaz
 • Boşbağazı cehenneme atmışlar odun yaş demiş
 • Çayca gidip boyca gelme
 • Çok söyleme arsız edersin, çok kısma hırsız edersin
 • Çulu büyümez tazısı büyür
 • El atına binen tez iner
 • Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez
 • Hasta yatakta iyileşir
 • Hazıra Hasandağı dayanmaz
 • İsin yanında gezen is kokar, misin yanında gezen mis kokar
 • İt taggayı neylesin tingilderken düşürür
 • İyi daşı köşeye goyarlar
 • Kel baklanın kör alıcısı olur
 • Keloğlan ekin ekti, yimeden başa galktı
 • Kör gurdun gısmeti ayağına gelir
 • Oluk başında oynayan kendini çarkevinde bulur
 • Sana daş atana sen ekmek at
 • Üstü açık yatanın sırtına gar yağar
 • Üzüm alırsan Esebalı (bir üzüm cinsi) goca alırsan Gasabalı (Kasaba) (Kâzım Karabekir ilçesinin yeni adı)
 • Yaralı it yarasız durmaz

www.larende.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: