BİR ZAMANLAR ÇOCUKTUK

Haziran 5, 2008
catalkopru.azbuz.com/readArticle.jsp%3FobjectID%3D5000000000921536+Kuyu+oyunu&hl=tr&ct=clnk&cd=52&gl=tr


    Çocukluğumuzun en basit ve en zevkli oyunlarından birisidir. Bir grup çocuk sayışarak bir ebe belirler. Ebe bir duvara yumar. Her seferinde 1-2-3 van tu tris der ve hızla arkasına döner. Bu arada, arkasındaki çocuklar ebeye doğru yaklaşmaktadır. Ebe döndüğünde, diğer oyuncular olduğu yerde kıpırdamadan durmak zorundadır. Eğer ebe, oyunculara döndüğünde hareket eden birini görürse, o oyun dışı kalır. Ebeye iyice yaklaşan oyuncular, en sonunda ebenin sırtına vurup daha önceden belirlenmiş ve çizilmiş çizgiye doğru koşarlar. Eğer ebe çizgiyi geçmeden bir oyuncuyu yakalar ve dokunursa, yakalanan oyuncu ebe olur ve oyun devam eder.

RENKLİ İSTOP

    Bir grup çocuk ve bir lastik topla oynanır. Sayışarak belirlenen kişi topu havaya atar  ve gruptan bir çocuğun adını söyler. Adı söylenen çocuk topu yere düşmeden yakalamak zorundadır. Eğer yakalarsa, o da aynı şekilde topu havaya atıp başka bir oyuncunun adını söyler. Eğer yakalayamaz da top yere düşerse, topu yerden alıp “istop” der. Oyuncu “istop” dediğinde, diğer oyuncular oldukları yerde kıpırdamadan beklerler. Elinde top olan oyuncu bir renk söyler ve diğer oyuncuları kovalamaya başlar. Diğer oyuncular ebe tarafından topla vurulmadan önce, söylenen rengi etraftan bulup, tutmak zorundadır. Rengi bulamadan topla vurulan oyuncu, oyun dışı kalır. Eğer ebe topla vurmadan bütün oyuncular rengi bulurlarsa, ebe oyun dışı kalır. Bu oyunun püf noktası genellikle çocukların çok fazla bilmediği  “yavruağzı, bej, fuşya” gibi, renk olup olmadığı bile belli olmayan renkleri söyleyip, oyuncuları şoka sokmaktır.


YAKAR TOP


    Bu oyun da bir lastik top ve bir grup çocukla oynanır. Çocuklar iki ayrı takıma ayrılır. Eğer açıkta bir kişi kalıyorsa, o oyuncu “ara siçanı” yapılır. Ara siçanı, her iki grubunda elemanıdır. Daha sonra yazı tura atılarak ya da sayışılarak kimin oyuna içerde başlayacağı belirlenir.İçeride olan takım, daha önceden çizilerek belirlenmiş alanda yerini alır. Diğer takım aralarından iki kişiyi atıcı olarak belirler. Atıcı olanlar, lastik topla içeridekileri vurmaya çalışırlar. Topla vurulan  oyuncu oyun dışında kalır. Eğer atıcı topu yüksekten atar ve içerideki takım oyuncularından biri topu tutarsa, bir “can” kazanmış olur ve daha önceden vurulup oyundışı kalmış bir arkadaşınnı tekrar oyuna dahil eder. İçerdeki takımın  vurulmayan tek oyuncusu kaldığı zaman, atıcılar topu, oyuncunun boyundan yüksek olacak şekilde birbirlerine atarlar. Atıcılar topu diledikleri sayıda yüksekten atabilirler, ancak sadece 3 kere yerden atma hakları vardır. Bu yüzden ortadaki oyuncu iyice yorulduğu zaman, bu 3 haklarını kullanıp, oyuncuyu vurmak ve içeriye girme hakkı kazanmak zorundadırlar. Eğer bu 3 atışta da vuramazlarsa, takımın vurulmuş bütün oyuncuları tekrar içeriye girme hakkı kazanır. Bu oyunun püf noktası ise en sona vurmak için cılız ve koşmaktan aciz olan oyuncuyu bırakmaktır.

BİRDİRBİR


    Bir grup oyuncu sayışarak bir ebe belirler. Ebe eğilir ve diğer oyuncular, elleriyle ebenin sırtına basarak  üzerinden atlarlar. Atlarken ebeye sadece elleri değmek zorundadır. Aksi taktirde yanarlar ve ebe olurlar. Ebe, her atlayış sonrasında biraz daha yükselerek oyunu aşama aşama zorlaştırır. Bu oyunun püf noktası, dalavere çevirip ufak tefek arkadaşı ebe yapmaktır. Zira uzun boylu ve iri yarı arkadaşlar ebe olduğunda, daha ilk elden elenmek mümkündür.

PALLİK(LAPPİK)


    Yumurta büyüklüğünde bir yumru taş ve oyuncu sayısı kadar yassı küçük taşla oynanır. Yumru taş, küçük bir yükselti üzerine konur ve dört adım sayılıp bir çizgi çekilir. Bu çizgi, oyunun ikinci aşamasında kullanılacak olan çizgidir.
    Bu çizgiden itibaren 3 adım daha sayılır ve ikinci bir çizgi daha çizilir. Oyuncular sırayla, ikinci çizgiden yumru taşa doğru ellerindeki yassı taşı atarak, vurmaya çalışırlar. Yumru taşı vuranlar, birinci turu geçerler. Taşı vuramayan en son oyuncu ebe olur.
    Oyunun ikinci aşamasında, oyuncular ilk çizilen çizgiden yumru taşı vurmaya çalışırlar. Yumru taş vurulursa, daha önce taşını atıp yumru taşı ıskalamış olan oyuncuların, ebe taşı yerine koyana kadar, koşup taşlarının üzerine basıp “gur” demeleri sonra da taşını eline alıp çizgiyi geçene kadar koşmaları gerekir. Eğer ebe yumru taşı (ğoto) yerine koyup çizgiyi aşmadan oyunculardan birini yakalarsa, ebelikten kurtulur vurulan oyuncu ebe olur.

GİZLENGUKİ


    Oyuncular sayışırlar ve bir ebe belirlerler. Ebe bir duvara yumar ve saymaya başlar. Ne kadar sayacağı, daha önceden oyuncular tarafından belirlenir.Ebe gözleri kapalı sayarken, diğer oyuncular çeşitli yerlere saklanırlar. Sayı sayma işlemi bittiğinde ebe; ardım, önüm, sağım, solum sobe, saklanmayan ebe der ve gözlerini açıp diğer oyuncuları aramaya başlar. Saklanan oyuncuları bulduğunda, bulunan oyuncudan önce gelip ebe taşına dokunup “ebe” demek zorundadır. Eğer saklanan oyunculardan biri, ebeden önce gelip ebe taşına dokunursa, hem ebe olmaktan kurtulur hem de seçeceği bir oyuncunun ebe olmamasını sağlar. Eğer ebe, saklanan oyuncuları karıştırır ve yanlış bir isim söylerse, çanak çömlek patlar  ve bütün oyuncular tekrar saklanma hakkı kazanırlar. Bütün oyuncular bulunduktan sonra, ilk bulunan oyuncu, eğer kimse tarafından kurtarılmamışsa, ebe olur.

BİLYE (BİLYA)


    Ayakkabımızın topuğuyla yere bir kuyu açılır. Kuyudan 4 adım uzağa bir sınır çizgisi çizilir. Oyuncular sırayla, kuyunun yanından sınır çizgisine doğru ellerindeki bilyeleri atarlar.Çizgiye en yakın olan oyuncudan başlayarak bu sefer de sınır çizgisinden kuyuya doğru bilyeler atılır. Eğer oyuncunun sınırdan attığı bilye direk kuyuya düşerse, 6 puan kazanır. Bilyesi kuyuya düşen oyuncu, kuyudan en yakın bilyeye bir karış ölçer ve karışın bittiği yerden, diğer oyuncunun bilyesini vurmaya çalışır. Diğer oyuncunun bilyesini vurursa, 12 puanı olur.12 puanı olan oyuncunun sonraki hedefi, bilyesini yeniden kuyuya sokmaktır. Bilyesini yeniden kuyuya sokan oyuncu, zehir olur. Zehir olan oyuncu, vurduğu diğer bilyelerin sahiplerini oyun dışı bırakır ve bir bilye kazanır.Bütün oyuncular oyun dışı kalana kadar oyun devam eder.
Eğer ilk atışta kuyuya hiçbir bilye düşmemişse, kuyuya en yakın olan oyuncu, diğer oyuncuların bilyelerine vurarak önce 6 sonra 12 puan kazanır. Zehir olmak için mutlaka kuyuya girmek gerekir.
Bu oyunun püf noktası diğer oyuncuların eneke’sini yutmaktır.

KIRTAŞ (BEŞTAŞ)


    Beş küçük taşla oynanır. Adları birler, ikiler, üçler, sürtmeler, anneler ve elüstleri olan 6 aşamalı bir oyundur. Birler de bütün taşlar yere serpilir içlerinden bir taş alınıp havaya atılır. Taş her havaya atıldığında  yerdeki taşlar birer birer toplanır. İkilerde, yerdeki taşlar ikişer ikişer toplanır. Üçlerde, önce taşların biri sonra kalan üç taş birlikte yerden toplanır. Dörtler ya da sürtmeler iki türlü oynanır; Ya dört taş avucunun içindeyken bir taş havaya atılır ve taşların olduğu elin işaret parmağı yere sürülüp havaya atılan taş yeniden tutulur ya da taş havaya atılıp eldeki dört taş yere bırakılıp atılan taş tutulur, sonra yeniden taş havaya atılıp yerdeki dört taş aynı anda toplanıp, taşları topladığın elle atılan taş tutulur.Annelerde, bütün taşlar yere serpilir içlerinden bir taş havaya atmak üzere seçilir. Bir elimiz yarım yumruk şeklinde yere konur. Diğer elle taşı havaya atıp, taş havadayken diğer taşlar teker teker yarım yumruk şeklindeki elin içine toplanır. Toplamaya başlamadan önce rakip oyuncu taşlardan birini ebe seçer. Oynayan oyuncu en son ebe taşını elinin içine toplar. Elüstlerinde bütün taşlar avuç içine düzgün bir şekilde istiflenir. İstiflenen taşlar havaya atılır. Taşlar havadayken el ters çevrilir ve taşlar elin üstüyle yakalanır.elin üstünde kalan taşlar tekrar havaya atılarak hiçbiri yere düşürülmeden avuç içiyle yakalanır. Oyunun bu bölümüne çırpma denir. El üstünden kaç taş yakalanmışsa oyuncu oyuna o aşamadan başlar. Yanlız, elinin üstüyle bir taş yakalayan oyuncu yanar, oyun karşı tarafa geçer. 5 taş yakalayan oyuncu oyuna annelerden başlar. Oyunun en önemli kuralı taşları yerden toplarken diğer taşlara dokunmamak ve taşları kıpırdatmamaktır.

BACADAN BAKAN EDNA GÖZ


    Oyuncular, avuç içleri yere gelecek şekilde ellerini yere koyarlar. oyunculardan biri kendi parmaklarından başlayarak, her oyuncunun parmağına teker teker ve sırayla dokunarak oyunun tekerlemesi olan;

Bacadan bakan edna göz,
Biri Helep biri boz.
İndim bozun boynuna,
Çıktım Helep yoluna.
Helep yolu cin bozar,
İçinde ayı gezer.
Ayı beni korkuttu,
Kulağımı sarkıttı.
Sallum sullum salla bunu,
Çek şunu.

tekerlemesini  söyler. Oyunda dikkat edilmesi gereken en önemli kural her bir hece için bir parmağa dokunmak gerektiğidir. Son hecenin denk geldiği parmağın sahibi parmağını avucunun içine kıvırır. Tekerleme bir sonraki parmaktan başlanarak yeniden sayılmaya başlanır. Parmaklarını en önce içeriye kıvıran oyuncu diğer oyunculara dilediği bir cezayı verir.

HOLO

    En az iki kişiyle oynanan bir oyundur.her oyuncu için bir değnek ve “holo” diye adlandırılan silindirik, küçük bir ağaç parçası oyun için gerekli malzemelerdir.Oyuna başlamadan önce düzlük bir alana küçük bir kuyu açılır daha sonra oyuncular iki gruba ayrılır ve sayışırlar. Sayışmayı kazanan  grup üyelerinden biri kuyunun başına geçer ve eline değneğini alır.Ebe olan gruptan bir oyuncu ise, holo’yu kuyunun yanındaki oyuncuya doğru atar. Kuyunun yanındaki oyuncu, holo yere düşmeden holoya değneğiyle vurup, kuyudan uzaklaştırmak zorundadır.Eğer holoya vuramaz ve holo kuyunun yakınına düşerse, ebe olan grubun değneklerinden biri alınır, bir ucu kuyunun kenarına konup diğer ucuyla holoya olan mesafe ölçülür. Eğer holo kuyuya, değeneğin uzunluğundan daha kısa bir mesafede yere düşmüşse, ebe olan grup oyunu kazanır ve kuyunun başına geçip holoya vurma hakkı elde eder.
   
    Eğer oyuncu holoya değneğiyle vurursa, ebe olan gruptan bir oyuncu holonun düştüğü yerden holoyu alıp kuyudaki oyuncuya doğru atar.
Kuyudaki oyuncu holoya değneğiyle vurduktan sonra eğer holo yere düşmeden ebe olan gruptan bir oyuncu holo’yu havada yakalarsa iki kere oynama hakkı kazanır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: