Archive for Aralık, 2014

TÜRKLERİN MERHAMET DAMARLARINI KESİP ATINIZ!

Aralık 9, 2014

YIL 1922 YER ELAZIĞ BÖLGE SAĞLIK MÜFETTİŞİ Dr. FERİDUN AYOĞLU’NUN, AMERİKALI SAVAŞ MUHABİRİ Mr. GREGORİ ONURUNA VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALARDAN KÜÇÜK BİR BÖLÜM…

Mr. Gregori’nin Mr. Yavul aleyhine konuşmasıve yazması sağlandı. Kendileri için tertiplediğimiz bir yemekte; Harput’ta kırk yıl kalıp, Amerika’ya dönen bir Amerikan kadınının “Türkler de insana bezermiş” adıyla yayınladığı kitaptan söz ettim. Ayrıca Yunanlıların İzmir’de ve işgal ettikleri diğer yerlerde yaptıklarını, Ermenilerin Çarlık ordularıyla birleşerek milletimizi nasıl kıyasıya kestiklerini anlattım ve konuşmamı şöyle bitirdim: “Siz bize akıl verin. Bu vatandaşlarımıza ne yapalım ki memnun edebilelim? Zalim olmaktan, Amerikalıların gözünde katil olmaktan kendimizi kurtaralım.”

Gazeteci Mr. Gregori Mr. Yavul’u eleştirdi.Misafirlerimiz olan gayrimüslimlere dönerek: “Eğer siz Amerika’da yaşayan Amerikan vatandaşı olsaydınız, Türkiye’de yaptıklarınızın %5’ini Amerika’da yapsaydınız, Amerika’da bir tek insanınız kalmazdı. Türk Milletine tavsiye ederim. Bu kadar merhametli olmasınlar. Türk hekimleri, elinize bir makas alınız ve milletinizin vücudundaki bu zararlı merhamet damarını kesip atınız…”(219)  ( Ayoğlu’nun anıları Sf: 219)