Archive for the 'Batıl İnançlar' Category

Kırşehir Çeçekdağı

Mayıs 7, 2007

*Kadınlarımız doğumdan sonra kırkı çıkana kadar uğursuzluk getirir düşüncesiyle iğne ve iplik kullanmazlar.
*Mezarlıkta iken belli bir mezarın parmakla gösterilmesi günah sayılır.
*Ölen kişinin ardından ölü evinden müsaade alınmadan tıraş olunmaz, televizyon v.b.şeyler açılmaz.
*Ölen kişinin evinde kırkı çıkana kadar dış lambanın açık tutulması.
*Yeni doğum yapmış kadının yanına akrabaları dışında kırk gün varılmaz.
*Düğünler de kına yakılırken kınayı yakacak kişinin anne ve babasının sağ olmaları gerekir.