Archive for the 'Bilmece' Category

Kaynarca

Mayıs 11, 2007

 

KAYNARCA ÖZEL SAYISI

 

 

 

Mustafa ERDOĞAN*

BİLMECELER, ATASÖZLERİ, DEYİMLER

 

 

BİLMECELER-MASALLAR:

Kaynarca yöresinde bilmece kavramı pek bilinen ve kullanılan bir kavram değildir, 1980’li yıllara kadar halk, “bilmece sormak” yerine “gel sana bir masal söyleyeyim” derdi. Burada klasik anlamda bildiğimiz “masal anlatmakla” “söylemek”i karıştırmamak gerekmektedir. İlginçtir halk “masal sormayı” değil, “söylemeyi” tercih ederek bilmece sorardı.

Burada a harfinden başlamak suretiyle

Kaynarca yöresinden derlediğimiz bilmece (masal) örneklerini sunmak istiyoruz:

Avladan atladı, gaz yumurtladı? Akgabak

Ben giderim o gide, önümde tin tin ede? Baston

Bizim evde bi çocuk va, gelenin gidenin eline siye? İbrik

Çarşıdan aldım bi tanek, eve geldim bin tanek? Nar

Çıt çıtan ağacı, çıta pıtan ağacı, kırmızı badem, gülebiden ağacı? Kuşefin

Çıtırdamadan pıtırdamadan ormana gire? Güneş

Dal üstünde kilitli sandık? Ceviz

Davda anırır, yolda bavırır? Öküz arabası kütüğü (jant)

Davdan geli dak gibi, golları budak gibi, eğili bi su içe, bavırı oğluk gibi? Geyik

Davdan geli, daştan geli, g.taçık inişten geli? Keçi

Gel bizim eve, elini öpsün? Havlu

Sarıdır safran gibi, okunur Guran gibi, ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin? Sarı lira

Sarıdır sarka, düşecam dini gorka? Ayva

Tamdan tama gıcır gıcır? Çit

Tamdan tama höt höt? Kürek, sıyırga

Tek direkli bin kiremitli? İlana(Lahana)

Uzaktan baktım bi çok, yanına gittim hiç yok? Duman, sis

Uzaktan baktım hiç çok, yanına gittim bi çok? Karınca

Uzar uzar ip gibi, geri döne küp gibi? Balgabağı

Yer altında tüylü dömbelek? Töngel

Yer altında yağlı gayış? Yılan

 

DEYİMLER – ATASÖZLERİ:

Yurdumuzun her yöresinde olduğu gibi, Kaynarca’mızında kendine has deyim ve atasözleri bulunmaktadır. Bu deyim ve atasözlerinin çok büyük bir bölümüne, Adapazarı’nın diğer yörelerinde rastlamak mümkün değildir. Öncelikle bu atasözleri ve deyimlerde Anadolu insanının Allah – kader inancı, öz be öz tertemiz Türkçe’miz dikkati çeker.

Yöreden derlediğimiz bazı deyim ve atasözlerini alfabetik halde birlikte sunuyoruz:

Allah kimseleri yerinden yurdundan yaynıtmasın

Allah’a şükür, yiyoz içyoz, ganımız doyuyo…

Allah’dan bi şaşgınnık omazsa geliriz

Ali evlendi Güllü görücüye gitti

Altgıya oturulmadan üstgıya oturulmaz (Hiyerarşi ve sabrın önemine işaret edilmektedir.)

Anasının vurdi sibinen duryo gız ta u (Kişinin henüz çok genç olduğuna işaret edilmektedir.)

Aşadan (aşağıdan) yer yakdı, yukadan gün yakdı

At gibi beygir gibi gız oldu (Kızın güçlü kuvvetli olduğuna işaret edilmektedir.)

Atlamadan atlim duz gibi çatlim… (yemin ederken söylenir.)

Böle darak dişi gibi insan (Kişinin düzgün ve ahlaklı olduğuna işaret edilmektedir.)

Bi ağaçtan keş küri de olu, b.k küri de…

Cınganın yançinde gözleme galı mı?(Kişinin savurganca harcamasına işaret edilmektedir.)

Çükü çıkmaz buva (boğa) gibi… (Kişinin kararsız ve yavaşlığına işaret edilmektedir.)

Damat misafilliye (misafirliğe) geldiğinde af(h)ırda goca öküz titremiş. (Damatlara karşı cömert davranıldığına işaret edilmektedir.)

Davulun sesi uzaktan goygun gelir

Deri depi bört böci salliyen cenabı Allah

Dim diyenin dim guyri

Dışadan sen ben diyola ki…

Ekmek kesenin gızı olumuş

Elham dürüsünnen gızla sürüsünnen

Elimi yüzüme aldım…

Evde çorba yok daşacak goca yok boşicek

Ganım (karnım) yandı…. (Çok üzüldüm anlamındadır.)

Goca öküz otluk yığınının devrildi gün doya(r)

Gocaguş (Huluguş-Baykuş) ötdü Şükürü ölecek… (Baykuşun uğursuzluk getirdiğine inanılır..)

Gonşula razı gelise (Bayanın kocasından izin almasına işaret edilmektedir.)

Gelinen yere gidili(r)

Gurumuş gabine girmiş (Kişinin çok zayıfladığına işaret edilmektedir.)

Has gızdan has gelin olu(r)

İğde de olu, arşakda da olu, dokiyen galtakda da olu(r) (Kötülüğün herkeste olabileceğine işaret edilmektedir.)

Kel yavrusu gibi ne coruduyon? (Kara kara ne düşünüyorsun anlamındadır.)

Kırk gurda bi hurda. (Kişinin çok, yemeğin az olmasına işaret edilmektedir.)

Mal saybisine çekemiş

Mertmenin alt başı dövüş, üst başı seviş (Evlilerin kavgasına işaret edilmektedir.)

Misefiri atlamalara gada geçirmesey tavıkla kurklamaz (Misafire çok hürmet gerektiğine işaret edilmektedir.)

Misafirin sevileni ekmek yapildi gün geli(r)

Namuslu adamdır; gursandan haram lokma geçmemişdir

Naış (nakış) örnine göre işleni(r)

O ede, sen dinesin

Onda çüke sürüm akıl yoktur be (Kişinin akıl-fikirsizliğine işaret edilmektedir.)

Ön teker nerden gidese, gıç teker de urdan gidemiş

Pis günahları boynuna…

Sen bilisin dince dövüş gavga omaz

Sen söle sen dine (Kişinin söz dinlemezliğine işaret edilmektedir.)

Sensin selensin dövüşe dutuşyola

Sofranın sınırı yok, tokadın yuları yok

Ver Allah’cim ver ver..(yağmur yağarken)

Yavrılı kurkin ibi gızamaz (Annelerin cömertliğine işaret edilmektedir.)

Yirik at kendi yemini kendi artırı(r), yirik omyan at kendi yemini kendi bitiri(r) (Kişinin çalışkan ve dürüst olması durumunda zamanla ona sahip çıkılacağına, tembel ve geçimsiz olması durumunda herkesin ondan uzak duracağına işaret edilmektedir.)

 

LAKAPLAR:

Kaynarca yöresinde lakaplar ana hatlarıyla ikiye ayrılır:

1) Aile lakapları, Garaoğulları, Göbezler, Ali Çavuşlar, Şaştıoğulları, Manavoğulları, Okçuoğulları, Donlular, Sarılar, Aydınlılar, Usta İsmailler, Çakıroğulları, Gebeşler, Binbaşılar, Saka Mustafalar, Yolcu Raifler,

2) Şahıs lakapları: Şahsın beş farklı özelliğine göre takılır:

a) Fizyolojik bir özelliğine atfen takılmıştır: Kara, sarı, çakır, dikbasan, bıyıklı, topal gibi,

b) Ruhsal özelliklerine göre takılmıştır: Aç, düzenbaz, şeytan, püspüs,

c) Mesleki vasıf veya yeteneklerine göre takılmıştır: Usta, nalbant, ipçi, demirci,

d) Askerlikle ilgili bir özelliğinden takılmıştır: Onbaşı, çavuş, koreli, kıbrıslı, askerağa, topçu, piyade

e) Göç edip geldiği yöreye göre lakap takılmıştır: Aydınlı, Tunuslu, Mısırlı, Ağvalı, Kandıralı, Geredeli.

Alfabetik olarak yöreden derlediğimiz bazı lakapları sunmak istiyoruz:

Aç ismet, ağustos memet,aliçavışın necmi, altın zinep, almanyalı mıstafa

Bayrambaş salim,bıyıklı kezban, bici ısmayıl, boşnak memet,

Canavar fahriye,

Çakal murat, çakıl emnesi, çakıldak, çakır mıstava, çavuş mıstava, çevirgen, çöp, çorbacı izzet

Deli gadir, dikbasan memet, dıngız memet, düzenbaz raif

Elagöz ibrahim, ellibinlik halit,

Fıstıkçı ısmayıl,

Garabacak şevket, garagabak halil, garagodeleş Mıstava, gayık gelin, gazozcu memet, gırkık gaşlı adil, goca gırtlak mıstava, göbez halil, gökgöz memet, gübüllü hamit,

Hampır dize, hanım zera, horoz memet,

Karadonnu aziz, kefli ramise, keşa, killi şükürü, koreli mustafa, kosti Ismayıl, kör hafız, kuru fari, küpenli ismayıl,

Lillom alesman, löngür memet,

Melek memet, moşe ısmaıl

Onbaşı ısmayıl,osuruklu remzi, oturak fasille necmiye,

Palpal memet, perişan zera, pettele aliye, püspüs mıstava

Şitan(şeytan) arif,şüfer naim,şüfer ısmayıl

Topal şevket,topçu dayı, töngel vayde, tülü saniye,

Varyimez Sülüman,

Yalıbaş memet, yanbasan memet, yanıkg.t İbram, yorgansız cevdet, yüzbinnik gadir,

Zivlom necmiye, zonga halil

—————————————————————————————————————————————————————————————–

*: Sınıf Öğretmeni

KAYNAK KİŞİLER:

1) İsmail ALTAY, 1936 Kaynarca Kızılcaali doğumlu, ilkokul muzunu, esnaf, 4 çocuk babası, Adapazarı’nda oturmaktadır.

2) Mahmure ERDOĞAN, 1934 Kaynarca Dedeler Köyü doğumlu. Çiftçi, çocuk annesi, halen Müezzinler Köyünde oturmaktadır.

3) Faize USTA, 1938 Kaynarca Mehter doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi, 4 çocuk annesi,Mehter Köyü’nde oturmaktadır.

4) Mahmure ERDOĞAN, 1933 Kaynarca doğumlu, okur-yazar, çiftçi, dört çocuk annesi, Müezzinlerde oturmaktadır.

5) Rafiye TUNA, 1942 Kaynarca doğumlu, okur-yazar, dört çocuk annesi, halen Okçularda oturmaktadır.

6) Nadir GÜREL, 1957 Kaynarca Kızılcaali doğumlu, yüksek okul muzunu, öğretmen, 3 çocuk babası, Adapazarı’nda oturmaktadır.

7) Ramis MEMİŞ, 1948 Kaynarca Sarıbeyli doğumlu, yüksek okul muzunu, emekli öğretmen, 2 çocuk babası, Kaynarca’’da oturuyor.

8) Fahri TUNA, 1959 Kaynarca doğumlu, yüksek okul mezunu, Adapazarı B.Ş. Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı, 2 çocuk babası, halen Adapazarı Beşköprü Mahallesinde oturmaktadır.

9) Kadir TUNCA, 1962 Kaynarca doğumlu, lise mezunu, İzmit B.Ş.Belediyesinde işçi, 2 çocuk babası halen İzmit Gültepe Mahallesi’nde oturmaktadır.

 www.irmakdergisi.net/2006___ekim_Bilmeceler-Atasozleri-Deyimler-MustafaERDOGAN.html

 

Karaman

Mayıs 10, 2007

BİLMECELERSandır safran gibi, okunur Kur’an gibi. (Altın) Küçücük mezar, dünyayı gezer. (Ayakkabı)San tavuk dalda yatır, dal kırıldı yerde yatır. (Ayva)Altı tahta üstü tahta, içinde bir san yafta. (Badem)Eğri büğrü anası var, yeşil kürklü babası var. Oğlu var saybette gezer, kızı var dünyadan güzel. (Bağ)Ben giderim o gider, nokta nokta iz eder. (Baston)Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak.(Baş)Dağdan gelir takla makla, aman abla beni sakla. (Ceviz)Taştandır, demirdendir; yediği hep hamurdandır. Dünya alemi doyurur, kendi doymaz nedendir? (Değirmen)Altı mermer, üstü mermer; içinde gelin oynar. (Ağız)Anneye değmez, babaya değer; halaya değmez, amcaya değer; vallaha değmez, billalıa değer. (Dudak)Nar tanesi, nur tanesi; dört köşenin bir tanesi. (Gelin)Mavi atlas, iğne batmaz, terzi biçmez, iğne geçmez. (Gök)Bahçelerde üzerlik, başındaki al terlik, yeni mi evlenmiş bu yiğit, ne bundaki güzellik? (Gül)Çıt demeden çalıya düşer? (Güneş)Dilim dilim nar; dizime kadar kar, uçtu keklik kaldı dilber. (Buğday tanesi)Yer altında kırmızı minare. (Havuç)Attım rafa, bir kuru kafa. Yemesi tatlı, maymun suratlı. (Hindistan Cevizi)Küçücük al yastık, içine un bastık. (İğde)Sapı var keser görmedik, unu var değirmen görmedik, donu var terzi görmedik. (İğde)Küçücük nişatır, dünyayı giydirir, kuşatır. (İğne)Aheste aheste, bülbül kafeste. Yem yemez, su içmez, böyle nevreste. (İpek Böceği)Aktır tarlası, karadır tohumu. El ile ekilir, dil ile biçilir. (Kağıt, mürekkep, yazı ve okumak)Kan dilde var, mumda yok. (Kan)Gelen Leyla, giden Leyla, ayak üstü duran Leyla. (Kapı)Altı tahta, üstü tahta içinde bir karafatma. (Kaplumbağa)Yer altında bulgur kaynar. (Karınca)Bir küçücük kumbara, zahire çeker ambara (Kaşık)Allah yapar yapısını, demir açar kapısını. (Kavun)Dağdan gelir, taştan gelir; kıçı açık enişten gelir. (Keçi)Ben ne idim, ne idim; samur kürklü bey idim. Felek beni şaşırdı, küllüklere düşürdü. (Kestane)Beyaz ile başladım, yeşil ile işledim; al ile bitirdim; cümle aleme yetirdim. (Kiraz)Bir kuyum var; hep içine, hep içine. (Kulak)Ol hanım geldi, sol hanım geldi. Aylan bakışlı, keklik sekişli, dere karpuzu bir hanım geldi. (Kurbağa)Elde yapılır, ete takılır. (Küpe)Bir kızı var, biz gibi; kıçı çuvaldız gibi. Kırk kat esvap içinde, yine içi buz gibi. (Lahana)Benim bir evim var. Sivridir ucu, taştır dışı, boştur içi. (Minare)Etrafına sur çekilmiş, ortasında nuru var. Kendi kendin yer bitirir. Böyle pis bir huyu var. (Mum)Biri bilmeyen bir kişi; ne biri bilir, ne beşi. Bir koyun kuzu kuzulamış; anası erkek kuzusu dişi. (Namaz, Havva, Adem)Anne beni ağlatma, kanlı yaşım damlatma, yakut gibi diziliyim, kandil gibi asılıyım. (Nar)Hanım cama dayandı; cam kırıldı al kanlara boy andır. (Nar)Abdest alır, namaz kılmaz (Ölü)Hevaidir, hevai yüksek yapar yuvayı, kuyumcular dökemez, ipekçiler yapamaz. (Örümcek)Kısacık boylu, mor kadife donlu. (Patlıcan)Çın çın hamam, kubbesi tamam, bir gelin aldım, babası yaman. (Saat)Bilmece bildirmece, el üstünde kaydırmaca. (Sabun)Odaya götürsem ağlamaz, sofraya götürsem ağlamaz, ocağa götürsem ağlar. (Tere Yağı)Kardan beyaz, şekerden tatlı. Kadınlar bilir tadını, erkekler bilir adını. (Sakız)Bir ağacı oymuşlar, içine nağme koymuşlar. Yanılmış yalan söylemiş, kulağını burmuşlar. (Saz)Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan görmez. (Mezartaşı)Sular harhara gider. Ölü mezara gider. Anası toprak içinde oğlu pazara gider. (Sebze)Dağdan gelir, taştan gelir, bir yularsız aslan gelir. (Sel)Kat kat amma katmer değil, kırmızı amma elma değil. (Soğan)Bir oğlum var; gelen öper, giden öper. ( Su Bardağı)Çat burada, çat kapı arkasında. (Süpürge)Çarşıdan alınmaz, bohçaya konulmaz, ondan tatlı birşey olmaz. (Uyku)Billurdan bir havuz, içinde bir kılavuz, ağzında sarı yavuz. (Gaz Lambası)Dağdan gelir hız ile, yedibin yıldız ile ne taştır, ne tüfek, neler yapar pezevenk. (Yıldırım)Ana bir kız doğurur, ne ayağı var, ne başı; kız bir ana doğurur, hem ayağı var hem başı. (Yumurta)Bir küçücük sil taşı, içinde bekler aşı. Pişirirsin aş olur, pişirmezsen kuş olur. (Yumurta) www.larende.com

ŞİİRLERDE BİLMECE

Mayıs 8, 2007

PADİŞAH KIZI SORDU KELOĞLAN BİLDİ

Üç ayaklıdır yürümez
Söyle bu nedir Keloğlan?
Üstüne binen yorulmaz
Söyle bu nedir Keloğlan?
Kısır hanım doğurmaz
Söyle bu nedir Keloğlan?

Üç ayaklıdır yürümez
Sacayağıdır padişah kızı.
Üstüne binen yorulmaz
Tenceredir padişah kızı.
Kısır hanım doğurmaz
Katırdır padişah kızı.
Evimizin önü kuyu
Söyle bu nedir Keloğlan?
Kuyunun içinde yılan
Söyle bu nedir Keloğlan?
Yılanın ağzında mercan
Söyle bu nedir Keloğlan?

Evimizin önü kuyu
Lambadır padişah kızı.
Kuyunun içinde yılan
Fitildir padişah kızı.
Yılanın ağzında mercan
Işıktır padişah kızı.

Evimizin önü servi
Söyle bu nedir Keloğlan?
Servinin üstünde sümbül
Söyle bu nedir Keloğlan?
Sümbülün üstünde bülbül
Söyle bu nedir Keloğlan?

Evimizin önü servi
Boyun değil mi padişah kızı?
Servinin üstünde sümbül
Saçın değil mi padişah kızı?
Sümbülün üstünde bülbül
Dilin değil mi padişah kızı?
BİLMECELİ ŞİİR
Öper gözlerin deniz
Sular kundağı olur güneşin.

Dal üstünde ateş yanar
Kiraz zamanı gelince.

Bekler beyaz ülkesinde kış
Güneşin masalını dinler
Anlatmak için kuş dilince.

Toprağın türküsünü söyler
Bizim serçe kuş
Yeraltında şeker kız
Duyunca serçe kuşu
Çiğdemler açar kırlarda.

Üzümler salkım saçak olunca
Ağaçlar postalar sonbahara mektuplarını
Rüzgâr bizim postacı
Kuş dilince.

Ağlayan nar gülünce
Mini mini kuşlara peteklerinde
Şarkılar söyler kış
Çalışkanlığın hediyesi diye…
Mustafa Ruhi Şirin

BİLMECE

Pek üstünde bir ağacım var
Damların üstünden bakar

Dalı yoktur, kolu yoktur
Sağı yoktur, solu yoktur.

Külahını giyer çıkar
Yüzünü havada yıkar.

Kavuğu başında durur
İçinde insan oturur
Baca gibi yuvarlaktır
Rengi yeşil değil aktır.

Her mahallede yetişir
Herkesin dostu gibidir.

Yüzü sevimli kalbi şen
Bize kalmış peygamberden.

Kandil geceleri dolar
Koynuna parlak yıldızlar.

Günde beş defa duyulur
Sesi yüreğe oyulur!

Müslümanlık kolay değil
Bu mübarek ağacı bil!
Ali Ekrem Bolayır

FİLİ FİLİ KUŞ DİLİ

1- Dağlardan, taşlardan;
Canlıdan, cansızdan,
Yiyilir içilirden,
Ben söyleyeyim, sen bil!

2- Bir tavada iki balık.

3- Ateşte girer yanmaz
Suya girer ıslanmaz.

4- Kanadım yok uçarım.

5- Bir kalbur boncuğum var.
Akşamdan atarım,
Sabah olunca toplarım.

6- Bir gonca gülü var
Yarısı kara yarısı ak.

7- Tepeden indi
Dereye sindi.

8- Uzun uzun dervişler,
Bizim bağa gelmişler,
Ağlamışlar gülmüşler.
9- Bir kilimim var,
Yeryüzünü örter,
Suyun yüzünü örtemez.

10- Çiğnenmeyen ak sakız.

11- Dalda durur elde durmaz.

12- Kuyruğu var, at değil.
Kanadı var, kuş değil.

13- Ay varken uçar,
Gün varken kaçar.

14- Sesi uzun
Kendi kısa.

15- Başı kesilmez
Eti yenilmez
Yaptığı yenir.

16- Abdest alır,
Namaz kılmaz.

17- Yük görünce kaçar,
Ot görünce koşar.
18- Her yeri görür,
Kendisini göremez.

19- Altı mermer,
Üstü mermer,
İçinde küçük
Kuş öter.

20- Çarşıdan alınmaz
Mendile konmaz
Ondan tatlı
Hiçbir şey olmaz.

21- Ben giderin o kalır.

22- Kat ekmek kat ekmek
İçi dolu bal ekmek.

23- Ev
Evin içinde deniz
Denizin içinde balık
Balığın kuyruğu yanık.

24- Çın çın hamam
Kubbesi tamam.
Bir gelin aldım
Babası imam.
25- Sıra sıra odalar
Birbirini kovalar.

26- Mavi tarla üstünde
Beyaz güvercin yüzer.

27- Altı kül
Üstü kül
İçinde bir
Sarı gül.

28- Ak koyun akıştı
Suya indi bakıştı.

29- Ufacık mermer taşı
İçinde beyler aşı.
Pişirirsen aş olur
Pişirmezsen kuş olur.

30- Yol üstünde kırmızı bohça.

31- Yeraltında sakallı dede.

32- Hatatay matatay
İnce belli karatay.

33- Ot yedim etlendim
Su içtim sütlendim
Aç kapıyı Fatma!
Dört ayaklı ben geldim.

34- Eğri büğrü nereye?
Sana ne, beli doğru!

35- Mantosu yeşil,
Entarisi kırmızı,
Düğmeleri kara.

36- Dağdan gelir sekerek
Kara üzüm dökerek.

37- Üstü çayır biçilir
Altı çeşme içilir.

38- Ben giderim o gider,
Ben dururum o durur.

39- Mini mini kuşlar
Her yeri taşlar.

40- Benim bir salkım üzümün var,
Yarısı kara yarısı beyaz.
41- Min min minare
Dibi daire
Yüz bir çiçek
Bir lâle.

42- Üstünü çorap yaptım
İçini kebap yaptım
Kestim senede bir gün,
Büyük bir sevap yaptım.

43- Dağdan gelir iz ile
Yedi bin yıldız ile
Ayağında bengi var
Herkes ile cengi var.

44- Erenler erenler
Dünyaya gelenler
Dünyaya gelmeden
Ezan sesi duyanlar.

45- Çarşıdan aldım bir tane
Eve geldim elimden düştü
Bir tane oldu bin tane.

46- Nar tanesi
Nur tanesi
İslâmlığın
Bir tanesi.

47- Bir dalda beş meyve
İkisi gün görür
İkisi gün görmez.

48- Kapıdan içeri girdim hay ettim
Bir elmayı on kişiye pay ettim.

49- Nar tanesi
Nur tanesi
Kâinatın
Bir tanesi.

50- Bir bağın var
Uzundan uzun.
Bir yılda
Otuz salkım üzüm verir
Üzümlerin siyahı yenir
Beyazı yenmez.

51- Tıngır elek tıngır saç
Gece toktur gündüz aç.
52- Her şeyi görür
Benzerini göremez.

53- Yol üstünde kalaylı tas
Gelen de has gidene de has.

54- Bir kutu çiçek
Birini koklasan
Burnunu yakar.

55- Bir baş
Bin başı devirir.

56- Minarenin taşları
Çın çın öter kuşları.

57- Eller üstünde
Bir küçücük ev gider.

58- Başı var kolu yok
Gövdesi var ayağı yok.

59- Bir altın kulağım var
İki değil.
Bir inci gerdanlığın var
Uzun mu uzun.
Güneşi yedi tepemden
İlk ben görürüm
En son ben el sallarım
Yedi tepemden.

60- İki elim var
İki kıtayı okşar
Altım mavi tarla
Üstüm boşluk.

61- Altı düz
Üstü sini.

62- Ağzı var
Dili yok.
Eli var
Kolu yok.
Konuşmasını bilmez
Bir ezgili sesi var.

63- Dal ucunda tüylü dümbelek.

64- Peteği tahtadan
Yeleği düğmesiz
Yüz yılda yürüdü
Bir küçük memleketi.
65- Yazın sıvasını yapar
Kışın kapısını kapar.

66- Otuz iki serçecik
Ötüşümüz cik cik cik.

67- Konuş deyince konuşur
Sus deyince susar.

68- Biz onu görürüz
O bizi görmez
O konuşur dinleriz
Biz konuşuruz dinlemez.

69- Uzun uzun uzanır
Yılda bir kez bezenir.

70- On ay yatar
İki ay kalkar
Feneri yakar
Çevreye bakar.

71- C iken O olur.
O iken C olur

72- Dal ucunda kilitli sandık.
73- Gümüş gül dedim nedir?
Ne yerde ne göktedir
Gelin kızın elinden
Kız onun içindedir.

74- Bilmece bildirmece
Resim yapar gündüz gece.

75- Ben giderim o gider
Şuramda tık tık eder.

76- Kırk kardeş
El ele tutuşur.

77- Bağırsan dinler
Susarsan inler.

78- Hem keser
Hem bağırır.

79- Ben giderim o gider
Üstümde gölge eder.

80- Yuvarlaktır düz değil
Doksan dokuz yüz değil.

81- El kadar yüzü var
Üç yüz elli gözü var.

82- Enteşeli
Menteşeli
Dört köşeli
Bir maşalı.

83- Ufacık adamcıklar
Başında damlacıklar.

84- Hey bulutlar bulutlar
Yusuf`u yedi kurtlar.
Bin bir güzel kuş gördüm
Tepesinden yumurtlar.

85- Yaprak kadar hafif
Dağ kadar büyük.

86- Karnı yırtık
Kanı yok
Kolu var
Bacağı yok.

87- El kadar mezar
Dünyayı gezer.
88- Gece gezer
Feneri yok.
Yazı yazar
Kalemi yok.

89- Kışın yatar
Yazın kalkar.

90- Kıvrım kıvrım kemik ev
İçinde boynuzlu dev.

91- Kapıyı açar
Kapamadan kaçar.

92- Sarıdır zerdali gibi
Suludur şeftali gibi
Ne vallahi zerdali,
Ne billahi şeftalidir.

93- Yarım ektim
Bütün aldım.

94- Yer altında şeker kız.

95- Derisi var içi yok
Dayağı yer suçu yok.
96- Benim bir sandığım var
Bir dilim ekmek alır.

97- Avludan atladı.
Yere yumurtladı.

98- Sudan geçer ıslanmaz

99- Gündüz uyur
Gece uyumaz.

100- Başı tarak
Kuyruğu orak.

101- İçi bitli
Dışı kilitli.

102- Gözü var
Başı yok.

103- Yer altında
Tahtalı çarşı.

104- İçi taş dışı taş
Ha dolaş ha dolaş.

105- Üstünden el gider
Altından sel gider.

106- Tarlası ak
Tohumu kara
Elle ekilir
Dille biçilir.

107- Eli yok
Ayağı çok.

108- Dal ucunda ateş yanar.

109- Bilmece bildirmece
Birbirine iliştirmece.

110- Babam kandil
Dedem çıra
İşin yoksa
Beni ara.

111- Ne kanı var ne canı
Beş tanedir parmağı.

112- Ufacık cam sandık
Taşıya taşıya usandık
113- Az yatar uz yatar
Çocukları düz yatar.

114- Kökü yukarı
Dalları aşağı.

115- Marmaracık, yer daracık
Dört öküz bir danacık.

116- Ben giderim o gider
Şıpıdır şıpıdır söz eder.

117- Az gitti uz gitti
Dere tepe düz gitti
Altı ay bir güz gitti
Uyanınca hep bitti.

118- Bir delikli
Bin kiremitli.

119- Ağaç üstünde
Kara kara kuşlar.

120- Dünya içine akar
İki delikten bakar.

121- Gider gider ip gibi
Geri döner top gibi.

122- Uzun uzun uz gider
Oğlu kızı düz gider.

123- Dal ucunda torbacık.

124- Uzun uzun uzalar
Ot içinde buzalar.

125- Dışı al gibi
İçi pul gibi.

126- Gider gider ip gibi
Geri döner küp gibi.

127- Fiti fiti içinde
Fiti kutu içinde.

128- Altı harman
Üstü orman.

129- Benim bir dedem var
Dedemin bir kürkü var
Kürkünün kırk cebi var
Kırk cebinin kırk bıçağı var.
130- Çalı dibinde mum yanar.

131- Yeraltında kınalı çivi.

132- Sarıdan teni var
İnceden beli var.

133- Fil fillice
Burnu eğrice.

134- Fili fili
Kuş dili.

135- Ben beslerim
O süsler.

136- Kat kattır
Katmer değil
Kırmızıdır
Biber değil.

137- Bakması güzel
Alması üzer.

138- Nefesi var kanı var
Bir küçücük canı var.
139- Bir ufacık paslı
Kanatları paslı.

140- Dam üstünde kadı gibi
Gözleri var cadı gibi.

141- Mani mani bacaklı
Mani eğri bacaklı.

142- Ne iliği var
Ne kemiği
Pırt dereye
Pırt tepeye.

143- Uçar sekeler
Konar sekeler
Çınar sekeler
İner sekeler
Girer sekeler.

144- Bir kuşum var kahverengi
Bahçelerde çalar çengi
Bekle kuşum yaz gelecek
Hanımlar sana kiraz verecek.

145- Bıçaksız, rendesiz
Bir ev yapar kimsesiz.

146- Bir beyaz sarayda
Oturur sarı gelin.

147- Bizde bir dudu var
Eğri büğrü budu var
Yazın gelir kışın gider.

148- Hey nilice
Kuş dilince
Dümbelek çalar
Her gece.

149- Hayvanlardan dilsiz
Meyvelerden gülsüz.

150- Suya girer dinlenir.
Sudan çıkar dilenir.

151- Bağdan gelir İsacık
Ayakları kısacık
Çık ki yengem göresin
Güle güle ölesin.

152- Yeraltında kürklü hoca.

153- Küçücük fıçıcık
İçi dolu turşucuk.

154- Dal verir budak vermez
O neyin ağacıdır?

155- Daldan dala
Kızılca pala.

156- Eğri budu
Eğri beli
Kini bilmeyen deli.

157- Dağa gider takur tukur
Eve gelir keten dokur.

158- Bir kaya üzerinde
İki yılan yatar.

159- Havlamadan ısırır.

160- Ayağı var pabucu yok
Yorulmasını bilmez ama
Eşekten farkı yok.
161- Ben varmadan o varır
Her şeyden çok yol alır.

162- Uzunluğu urgan gibi
Kalınlığı yorgan gibi.

163- Ağzı yok
Burnu yok
Karnı tok.

164- Varma sakın yanına
On parmağın bal olur
Tutar isen yavaş tut
İki elin kan olur.

165- Gündüz benimle gezer
Gece olunca serilir
Uyumasını bilmez ama
Kapı eşiğinde dinlenir.

166- Ben yazarım
O bozar
Doğruya
Gelmez zarar.

167- Arabadan atladı
Pantolonu patladı.

168- Kıştan kaçmaz
Yaprağını uçurmaz.

169- Alçacık tepe
Sümbüllü küpe.

170- Kel tarlada
Aba örtü.

171- Taş demire çarptı
Işık pamuğa kaçtı
El kapıyı açınca
Pamuk tütünü yaktı.

172- Yol üstünde yorgun yatar
Hiç kalkamaz her gün yatar.

173- Aşağı iner
Hıkır hıkır güler.
Yukarı çıkar
Gözyaşını siler.

174- Tahta elli
Demir yüzlü
Güzel kız
Isıtır içimi
Düzeltir elbisemi.

175- Ele sürülür
Dile sürülmez
Çiçekten gelir
Çiçeğe benzemez.

176- Küçücük kuşlar
Dik yerde kışlar.

177- Bir kızım var
Kırk tane gözü var.

178- Aşağı çevirirsem dolar
Yukarı çevirirsem boşalır.

179- Başı var gözü yok
Söylemek ister sesi yok
Yürür ama canı yok.

180- Bir direk üstünde bir dam.

181- İndirir bindirir
Dağdan domuz indirir.

182- Ustası nazar
Omuzda gezer.

183- Altı yok üstü yok
İçinde var kemikle et.

184- Bit diye satıldı
Çocukları kandırdı.

185- Mineç mineç gözü var
Bey önünde sözü var.

186- Kardan beyaz
Buzdan ayaz.

187- Yemeğin başı
Hastanın aşı.

188- Çim çim olduk
Bim bim olduk
Baş başa bindik.

189- Canlı kaçar
Cansız kovalar.

190- Dağdan gelir takla makla
Anneciğim beni sakla.

191- Çiğnersem kara döner
Üflersem zara düşer.

192- Bir tepsi nar
Alırsan elin yanar.

193- Yaşaması için gömülür.

194- Bir vururum
Bin çıkar.

195- Ebemin saçı kırmızı.

196- Buradan baktım çok
Yanına vardım yok.

197- Bir ağacım var
Dalsız budaksız.
Ben buna nasıl çıkayım
Elsiz ayaksız.
Üstüne bir kuş konmuş
Hem dilsiz hem dudaksız.

198- Durur dikilir
Günden güne küçülür.

199- Nazlı gitse
İzi yok
Hızlı gitse
Tozu yok.

200- Deli deve
Girmez eve
Kes başını
Girsin eve.

201- Anası yaprak
Babası toprak.

202- Dört kardeş
Dördü bir boyda.

203- Hop şurada
Hop burada
Hop kapının arkasında

204- A ile başlar
N ile biter
Boynu atkılı
Ormana gider.

205- Ev üstünde ninni beşik.

206- Annecik babacık
Yolu var daracık.

207- Uzun oluk
Tepesi delik.

208- Bir dedem var
Sakalından asılı.

209- Yatsıdan sonra
Uzanır yatar.

210- Çift üstünde çimbilli kuş.

211- El eleme
Kol kolama
Kırmızı sandık
Kırmızı fındık.

212- Gölgesi yok
Sonu yok.

213- Bir atım var
Göbeği buğday yer.

214- Fır fır uçar
Ak ak döker.

215- Akça dağın eteği
Hepimizin yatağı.

216- Akşam harman
Sabah tığ.

217- Gündüz yığılır
Gece yayılır.

218- Biri kaynar
Biri oynar.

219- Bizim evde bir kişi var.

220- Bir kızım var hep çalışır.

221- El vurur
Eller oturur.

222- Fındık fıstık
Bir araya kıstık.

223- Dört bacaklı
Üstü yüklü.

224- Kara kuzu
Kuyruğu uzun
Gider yazın
Gelir kışın.

225- Evin gömleği.

226- Dört fak fak
İki fık fık
İki şimşek
Bir dimdik.

227- Hamal oturdu
Tombul kuruldu.

228- Altı duvar üstü duvar
İçinde bembeyaz su var.
229- Keloğlanı kulağından asarlar.

230- Saksağan yuvada
Kuyruğu havada

231- İncecik belli
Elimin eli.

232-Başı benzer bademe
Dolu gire boş çıkar.

233- Bir küçücük kumbara
Ekin taşır ambara.

234- Dişim var
Ağzım yok.

235- Bir çocuğum var
Gelen öper giden öper.

236- Elinde miller
Kırmızı güller.

237- Adım atmaz
Yere batmaz
Yeminlidir yaya gitmez.
238- Benim bir fıçım var
Bin deliği var
Yine de su tutar
Yine de su yutar.

239- Ak tavuk suda yüzer.

240- Altı kıllı üstü düz

241- Bin gözlü
Bir ağızlı.

242- Bir demirim var çatal
Her şeyimi o satar.

243- Metel metel melikli
Oğlu uşağı ün iki
Metel başın bağlamış
Döne döne ağlamış.

244- Ağzı var
Dili yok
Karnı var
Bağırsağı yok.

245- Bir kızım var
İne çıka karnını doyurur.

246- Benim bir demirim var
Leylek gibi ağzı var.

247- Karınca kaderince
Yola gider ince ince.

248- Ben dururum o gider.

249- Ben gitmeden o gider
Herkesten önce gider.

250- Suyu gölgesiz geçer.

251- Bel üstünde kara yılan.

252- Bir ağacı oymuşlar
İçine ses koymuşlar
Yanlış yalan söylemiş
Kulağını burmuşlar.

253- Uzundur suyu
Soğuktur suyu.

254- Gider izi yok
Gelir tozu yok
Günlerce yük taşır
Zerre kadar izi yok.

255- Bilmece bildirmece
Buz üstünde kaydırmaca.

256- Ağzı açık
İçi dolu turşucuk.

257- Sesi var
Canı yok.

258- Dağdan gelir taştan gelir
Ağzı bağlı enişten gelir.

259- Altı taş üstü taş
İçinde bin bir baş.

260- El üstünde yongacık.

261- Kor olur sana biter
Mangala bakmak yeter
İnce bir toz gibidir
Kızarıklığı örter.
262- Evin aynası
Kedinin dayısı.

263- Özü tatlı
Sözü tatlı
Candan daha kıymetli.

264- Yürür gider canı yok
Boğazlasan kanı yok
Dünyaya can dağıtır
Kendisinin canı yok.

265- Ayağımdan gömerler
Başımı tokmakla döverle.

266- Köy içinde çıngıllı çavuş.

267- Çıt demeden çiçeğe konar.

268- Başı topuzlu Şakir
Küçük diye
Görme hakir.

269- Ekten ipten yapısı
Üstündedir kapısı.

270- Sarı saçakta
Kar tarlası
Zordur toplaması.

271- Epecik tepecik
Çingilli küpecik.

272- Silerim silerim çıkmaz.

273- Sarıdır dalda sarkar
Düşeceğim diye korkar.

274- Çarşıdan aldım kapkara
Evde kırmızılaştı maskara.

275- Karadır özü
Doymak bilmez gözü.

276- Ben söyleyeyim
Sen bil

277- Lambada yok
Kandilde var.

278- Lamba düştü is yaptı
Tabak düştü tan yaptı
Annem geldi bul dedi.

279- O yalan bu yalan
Fili yuttu bir yılan
Eşeğe bindi
Deveyi kucağına aldı
Bu da mı yalan.

280- Bir küçücük evim var
Ne kapısı var ne penceresi
İçinde bir küçücük yavrusu.

281- Uzundur arıktır
Baş aşağı yarıktır
Sürtüştürürsen kusar
Sürtüştürmesen susar.

282- Uzun kuyu
Tombul suyu.

283- Bir öküzüm var
Hepsini bir ipe bağlarım.

284- Çekerim ip gibi
Gelir küp gibi.

285- Denizi var suyu yok
Yolları var izi yok.

286- Ne ağzı var ne dili
Konuşur insan gibi.

287- Alladım pulladım
Karşı köye yolladım.

288- Buradan attım iğneyi
Döndü dolaştı dünyayı.

289- Sır saklamak için
Yanmaya katlanır.

290- Çıldır çıldır
Kılsız baldır
Başı sarıksız
Bıyıklı hırsız.

291- Bal sandım parmak attım
Parmağımı orada bıraktım.

292- Elimde bir kuyu var
Binbir türlü huyu var.

293- Bir yerinden girilir.
Üç yerinden çıkılır.

294- Hayvan soyundu
İnsan giyindi.

295- Kara gölde kara balık.

296- Ufacık sandık
İçine un bastık.

297- Meyvesini el alır
Yaprağını sel alır.

298- Bir kutum var
İçi dolu inci.

299- Elle alınıp tutulmaz
Bakkallarda satılmaz
Kimisinde pek fazla,
Kimisinde bulunmaz.

300- Az gitti uz gitti
Dere tepe düz gitti
Altı ay güz gitti
Uyanınca hep bitti.

301- Bin gözlü
Bilal yüzlü.

302- Adı var toprağı yok
Denizi var suyu yok.

303- Sende var bende var
Bir kuru ağaçta var.

304- Çit öte çit beri
Çit altında süt verir.

305- Elsiz ayaksız
Duvarda gezer.

306- Evden eve
Allı gelin.

307- Dili var konuşamaz.

308- Tan tini tan tan
Kuyruğu yandan.

309- Yaş ağaçta kuru budak.

310- Bilmece bildirmece
Sana bakar gündüz gece

311- Annecik bacacık
Deliği var daracık

312- Dağ üstünde çilli Fatma.

313- Bir halım var
Halımın hayali var
Öyle bir kuş gördüm ki
Ayağında nalın var.

314- On kez topal dedim
Adını hatırladım
Aldım sırtıma giydim.

315- Ufacık boylu
Pek fena huylu.

316- Benim bir keçim var atlar
İki taş arasında patlar.

317- Bir arkadaşım var
Gece gündüz resim çeker.

318- Bir kavağım var
Uzundan uzun
Her sene verir
Bir salkım üzüm.

319- Finişli minişli
Elimden uçtu
Karşı dağdan su içti.

320- O nedir ki?
Her şey altından geçer.

321- Dam ardında gümüş çubuk.

322- Su kurumuş cam olmuş.

323- Dilim dilim nar
Dibinde yağar kar
Yaptı zülfikar
Beğendi hünkâr.
324- Ara beni bul beni
Uğraştırmam çok seni
Düşerim ağacımdan
Tırık tırak tırık tırak
Çekici al eline
Ne tatlıdır içim bak.

325- Karanlık yerde kantar asılı.

326- Çarşıdan aldım siyah
Evde oldu kırmızı.

327-Dağ başında pamuk serdim.

328- Bir kilimim var yeşil
Kayaya serilmez bunu bil.

329- Kulağını büktükçe
Ağzı sulanır.

330- Beyaz dede
Kendi kendine mezar.

331- Çalı dibinde mum yanar.

332- Elle beni besle beni
İskeleye bağla beni
Ben bir kutup kuşuyum
Şekerle besle beni.

333- Alçacık dallı
Yemesi ballı.

334- Ağır ağır yol alır
Yükü üstüne bol alır.

335- Bacı bacı bacıcık
Başında bir sinicik.

336- Konuk içerde
Şapkası dışarıda.

337- Dize kadar kuyucuk.

338- Paşadan küçük
Padişahtan büyük.

339- Uzun uzun yollardan
Bir acayip kuş gelir,
Kırma badem dili var,
Ne söylerse hoş gelir
Bir acayip laf söyler
Gözlerinden yaş gelir.

340- İnim inim inler
Bin kişi dinler.

341- Deniz üstünde yufka açar.

342- Bir atım var
Göbeği arpa

343- Uzunca bir ok
Gölgesi hiç yok.

344- Bir çocuk var herkes öper.

345- Baldan tatlı zehirden acı
İyilik yapana duacı.

346- Mini mini toplar
Yere düşer hoplar.

347- Yere düşer yürür
Biraz sonra ölür.

348- Gelin uyandı
Cama dayandı
Cam kırıldı
Kana boyandı.

349- Göbeği var
Hanım değil.
Düdüğü var
Polis değil.

350- Arkasını yalamazsan
Önünü göremezsin.

351- İçi ateş içi taş
İçinde binlerce baş.

352- Açarsam dünya olur
Yakarsam kül olur.

353- Tepesi aşağı sarkar
Düşerim diye korkar
Dudu gibi adı var
Şeker gibi tadı var.

354- Gökte gördüm bir köprü
Rengi var yedi türlü
355- Ektim alaca
Çıktı yamaca.

356- Takır takır takraba
İçinde var akraba.

357- Yer altında evleri var
Eğri büğrü yolları var
İçlerinde bayrak çeken
Bir bıyıklı beyleri var.

358- Kuyruklu kumbara
Ekin taşır ambara.

359- Ne eli var ne ayağı.

360-Kesilir kanı akmaz.

361- Uzun uzun otlar
İçi dolu kurtlar.

362- Elsiz ayaksız
Kapıyı açar.

363- Kuyruğu kadar burnu var.

364- Benim bir kaşık yağım var
Dünyayı boyar.

365- Kaparım kaparım
Püskülleri dışarıda.

366- Soba başına oturdum
Çocuklara soruldum
Kimi bildi kimi bilemedi
Zihinlere kuruldum.

367- Taştandır demirdendir,
Yediği hamurdandır,
Bütün dünyayı doyurur,
Kendi doymaz nedendir?

368- Baharı haber verir,
Bülbüle neşe verir,
Renk renk entari giyer,
Bahçelere şan verir.

369- Beyaz duvar içinde,
Sarı kanarya yatar.

370- En üstü kadifeci
Ortanca uncu
En alt oduncu

371- Gelir bir bir
Gider bir bir
Gelen gider
Giden gelmez
Bilin nedir?

372- Her gün yeniden doğar
Dünyaya haber yayar.

UZUN UZUN BİLMECELER

1- Ayakları kürektir
Gagasıyla bir renktir,
Tıslar yanına varsan
Hele biraz korkarsan
Gelir ısırır bile
Kırda gezer sürüyle
Suda olur bir gemi
Bildin mi bilmecemi,
Elbisesi bembeyaz.

2- Sakalı var sözü geçmez
Pek uzağa gözü seçmez,
Kara nohut eker gider
Taştan taşa şeker gider
Akça suyu içerler,
Şeytan deyip geçerler.

3- Katık oldum aşına
Öp beni koy başına,
Beni nasıl öğütür
Sor değirmen taşına
Her gün tazelenirim
Her yemekte yenirim
İnce ince dil beni
Hadi kimim bil beni.

4- Elim elim ibrişim
Elimdedir her işim
İbrişimi bükerim
Yedi dağı ölçerim.
Yedi dağın ardına
Yedi saray yakışır,
Yedi odanın içine
Bir karyola yakışır,
Karyolanın içine
Bey dayım yakışır,
Hanım yengemin yanına
Altın beşik yakışır,
Altın beşiğin içine
Güllü hanım yakışır,
Altın bülbüller dolaşır
Elimi vursam kana bulaşır.

5- Ol hanım geldi
Şol hanım geldi,
Balaban bakışlı
Keklik sekişli,
Narin turuncu
Mısır pirinci,
Kızların genci
Bana bir sancı,
Öldüm bayıldım
Güldüm ayıldım,
Eller alası
Berber aynası,
Bel tabancası
Koltuk sopası,
Dere karpuzu
Gül gülistan içinde oturur
Bir abanozlu kadın.

6- Gece uyur gündüz çıkar,
Akşam solar, sabah açar,
Yazın insan ondan kaçar,
Kışın ise onu arar
Yazın başındadır her an,
İstersen kıvrıl yan!
Umurunda mıdır her an,
Nedir bu bizleri yakan?

7- Akşam gelir sabah gider,
Bize “Haydi eve” der.
Yüzü kara gözü kara
Dolar bütün sokaklara,
Süsler onu ayla yıldız,
O güneşten korkar yalnız,
Daha ufuk ağarırken
Kaçar gider bilmem neden?
Hemen darılırım ona ben,
Bil adın nedir?

8- Kış gelince çıkarım
Kümeslere dolarım
Tavuk eti tatlıdır,
Tavuk çalmak sanatım,
Karnım iyice duyunca
Ben yuvama giderim,
Bir köşeye çekilir
İstirahat ederim,
Adım ise beş harftir
Dört, beş, üç, ikidir,
Okuyun bu kilidi
Söyleyin adım neydi?

9- Bir ağacım var
Dalsız budaksız,
Tepesinde bir kuş var
Tüysüz kanatsız,
Kuşu birisi tutmuş
Elsiz ayaksız!
Birisi boğazlamış
Baltasız, bıçaksız!
Birisi pişirmiş,
Odsuz ocaksız!
Birisi yutmuş
Dilsiz dudaksız.

10- Tıpkı gelin, gelse bahar
Zümrüdü yazlarda takar,
Güzde başından saçılan
Altını var yakutu var.

Yakma, yanar kül, kor olur
Hırpalayan çok hor olur,
Birden uçar kuş gibidir
Tutması pek pek zor olur.
Bazen olur elde kitap
Bazen olur ince çorap,
Bazen olur düğme kalem
Bazen olur kazmaya sap.

Orada yaşar tilki geyik
Karga güvercin üveyik,
Kurt, çalı, ot, kök, dal, odun,
Atmaca, çil, gül ve kekik.

Aslı nedir, resmi nedir?
Canlı mıdır, cismi nedir?
Söylediğim bilmecenin,
Söyleyiniz ismi nedir?

11- Yetmiş öküz,
Seksen deve,
Doksan tavuk,
Yüz yumurta,
Koy çuvala,
Vur duvara!

12- İki direk,
İki direğin üzerinde ambar,
Ambarın üzerinde motor,
Motorun üzerinde kör kuyu,
Kör kuyunun üzerinde akar çeşme
Akar çeşmenin üzerinde aynalar,
Aynaların üzerinde kemanlar,
Kemanların üzerinde düz ova
Düz ovanın üzerinde kara keçi.

13- Afanım geldi
Şol hanım geldi,
Keklik sekişli
Mavi turuncu
Mısır pirinci
Ada karpuzu
Dere kaymağı
Ahürüz kadın
Güllük gülistanlık içinde yatıyor.

1- Bilmece
2- Ay, Güneş
3- Güneş
4- Kar
5- Yıldızlar
6- Dünya
7- Sel
8- Yağmur
9- Kar
10- Su
11- Kuş
12- Balık
13- Yarasa
14- Horoz
15- Arı
16- Kedi
17- Eşek
18- Göz
19- Ağız
20- Uyku
21- Ayak izi
22- Kitap
23- Lamba
24- Saat
25- Tren
26- Yelkenli
27- Ekmek
28- Pirinç
29- Yumurta
30- Gelincik
31- Pırasa
32- Karınca
33- Koyun
34- Duman, baca
35- Karpuz
36- Keçi
37- Koyun
38- Ders
39- Dolu
40- Gece, gündüz
41- Gökyüzü, Ay,
Yıldızlar
42-Kurbanlık
43- Azrail
44- Hz. Muhammed
45- Nar
46- Kâbe
47- Namaz
48- Selam
49- Kur`an-ı Kerim
50- Ramazan
51- Oruçlu
52- Allah
53- Cami
54- Kibrit
55- İmam
56- Müezzin
57- Tabut
58- Mezar taşı
59- İstanbul
60- Boğaziçi
Köprüsü
61- Minare
62- Kilit
63- Şeftali
64- Kaplumbağa
65- Kırlangıç
66- Dişler
67- Radyo
68- Televizyon
69- Ağaç
70- Ateş böceği
71- Ay
72- Ceviz
73- Ayna
74- Ayna
75- Yürek
76- Zincir
77- Yankı
78- Testere
79- Şemsiye
80- Tespih
81- Elek
82- Kapı
83- Bamya
84- Buğday başağı
85- Bulut
86- Ceket
87- Ayakkabı
88- Sümüklü böcek
89- Soba
90- Salyangoz
91- Rüzgâr
92- Portakal
93- Patates
94- Pancar
95- Davul
96- Fındık
97- Kabak
98- Gölge
99- Gece bekçisi
100- Horoz
101- İncir
102- İğne
103- Mezar
104- Minare
105- Köprü
106- Kitap
107- Kırkayak
108- Kiraz
119- Düğme
110- Ampul
111- Eldiven
112- Fener
113- Merdiven
114- Saçlar
115- El
116- Terlik
117- Rüya
118- Mantar
119- Zeytin
120- Gözlük
121- Topaç
122- Kavak
123- İncir
124- Salatalık
125- Biber
126- Kabak
127- Soğan
128- Turp
129- Lahana
130- Çiğdem
131- Havuç
132- Mısır
133- Nohut
134- Susam
135- Çiçek
136- Gül
137- Gül
138- Serçe
139- Sinek
140- Baykuş
141- Hindi
142- Kelebek
143- Karga
144- Sivrisinek
145- Örümcek
146- Elma kurdu
147- Çekirge
148- Pire
149- Balık, incir
150- Kurbağa
151- Kirpi
152- Köstebek
153- Limon
154- Geyik
155- Sincap
156- Deve
157- Keçi
158- Kaş
169- Isırganotu
160- Sandalye
161- Işık
162- Irmak
163- Yumurta
164- Karadut
165- Ayakkabı
166- Silgi
167- Kavun
168- Çam ağacı
196- Kızılcık
170- Şapka
171- Çakmak
172- Körük
173- Kuyu
174- Ütü
175- Kolonya
176- Düğme
177- Sarık
178- Fes
179- Baston
180- Şemsiye
181- Tarak
182- Küpe
183- Yüzük
184- Ayçiçeği
185- Bal
186- Dondurma
187- Çorba
188- Kiremit
189- At, araba
190- Ayı
191- Sakız
192- Ateş
193- Ateş
194- Kıvılcım
195- Çıra
196- Duman
197- Mum
198- Mum
199- Gölge
200- Çadır
201- Ev
202- Duvarlar
203- Süpürge
204- Aslan
205- Kiremit
206- Baca
207- Baca
208- Kapı
209- Kapı
210- Anahtar
211- Tandır ve ateş
212- Yol
213- Değirmen
214- Yel değirmeni
215- Beşik
216- Yatak
217- Yorgan
218- Tencere,
kepçe
219- Halı
220- Saat
221- Koltuk
222- Dolap
223- İskemle
224- Soba
225- Badana
226- Kazan, ateş
227- Sacocağı,
tencere
228- Yayık
229- Tava
230- Cezve
231- Çatal
232- Kaşık
233- Kaşık
234- Tarak
235- Bardak
236- Gergef
237- Testi
238- Sünger
239- Sabun
240- Hasır
241- Sepet
242- Terazi
243- Çıkrık
244- Şişe
245- İğ
246- Makas
247- Dikiş makinası
248- Ses
249- Ses
250- Ses
251-Kemer
252- Saz
253- Saz
254- Tüfek
255- Kızak
256- Mangal
257- Düdük
258- Çizme
259- Hamam
260- Tırnak
261- Kül
262- Pencere
263- Anne
264- Su
265- Çivi
266- Bakraç
267- Çiğ
268- Toplu iğne
269- Çuval
270- Pamuk
271- Çilek
272- Gölge
273- Kayısı
274- Kömür
275- Toprak
276- Zenbil
277- Dil
278- İstanbul
279- Yalan
280- Çekirdek
281- Kalem
282- Kalem
283- Boncuk
284- Kabak
285- Harita
286- Mektup
287- Mektup
288- Mektup
289- Mühür
290- Fare
291- Zamk
292- Çorap
293- Gömlek
294- Kürk
295- Mürekkep,
kalem
296- İğde
297- Ağaç
298- Ağız
299- Akıl
300- Rüya
301- Bal
302- Harita
303- İsim
304- Arı
305- Asma
306- Ateş
307- Ayakkabı
308- Ayı
309- Boynuz
310- Ayna
311- Baca
312- Badem
313- Anka kuşu
314- Palto
315- Biber
316- Bit
317- Ayna
318- Buğday
329- Bulut
320- Kalem
321- Buz
322- Buz
323- Cami
324- Ceviz
325- Ciğer
326- Çay
327- Bulut
328- Çimen
329- Çeşme
330- İpek böceği
331- Çiğ
332- Çilek
333- Çilek
334- Deve
335- Çivi
336- Çivi
337- Çizme
338- Çocuk
339- Mektup
340- Davul
341- Dalga
342- Değirmen
343- Dere
344- Çeşme
345- Dil
346- Dolu
347- Dolu
348- Domates
349- Düdüklü
tencere
350- Pul
351- Dünya
352- Harita
353- Rüya
354- Gökkuşağı
355- Fasulye
356- Beşik
357- Fare
358- Fare
359- Ağaç
360- Ekmek
361- Fasulye
362- Rüzgâr
363- Fil
364- Güneş
365- Göz
366- Bilmece
367- Fırın
368- Gül
369- Yumurta
370- İğde
371- Doğum-Ölüm
372- Gazete

UZUN UZUN BİLMECELER

1- Kaz
2- Keçi
3- Ekmek
4- Tahta kurusu
5- Kurbağa
6- Güneş
7- Gece
8- Tilki
9- İnsan, can
10- Ağaç, orman
11- İnsan hayatı
12- İnsan organları
13- Sümüklü böcek

www.erdemyayinlari.com/ders_kitabi.php

Atkaracalar

Mayıs 7, 2007

 

ATKARACALAR DA BILINEN BILMECELER

1 – Ahir altinda yagli kayis,
2 – Dagdan gelir tastan gelir, kiçi açik enistem gelir.
3 – Buradan vurdum kilici, Halepten çikti ucu.
4 – Gelir leyli geder leyli, tek ayaginin üzerinde durur leyli.
5 – Dagda degdim. Yesilbasli beydim. Eve geldim dul oldum, eli bagli kul oldum.
6 – Ben giderim o gider arkamda tin, tin eder.
7 – Dört kösedir bes degil, basi sudan hos degil.
8 – Yeraltinda kürklü hoca,
9 – Allah yapar yapisini, demir açar kapisini.
10 – Kara deve, girmez eve, kes basini girsin eve.
11 – Ezan okur namaz kilmaz, kari alir nikâh kiymaz.
12 – Alti sudur içilir, üstü çimen biçilir.
13 – O yani mermer, bu yani mermer, içinde sari Ömer.
14 – Gökyüzünde pencere kalayli tencere,
15 – Atatay,matatay ince belli kara tay.
16 – Gittim, gittim tepeye, yular taktim esege.
17 – Pisirirsen as, pisirmezsen kus olur.
18 – Yarim kasik duvara yapisik.
19 – At degil kuyrugu var, kus degil kanadi var.
20 – Ayagi su içer herkes üstünden geçer.
21 – Üç öküzüm var. Biri gitti gelmez. Biri uçtu konmaz. Biride oturur kalkmaz.
22 – Ak öküz yatar kalkmaz, sari öküz dikilir yatmaz.
23 – Dam ardina saç koydum geleni gideni aç koydum.
24 – Su tepede toy oturur, Biri kaklar biri oturur.
25 – Aldir abasi, yesildir küpesi, bunu bilmeyen esek sipasi.
26 – Disi gön, içi un,
27 – Küçücük kuslar, camiyi taslar.
28 – Bir mendilim var bedel, bedel. Yesil koydum al çikti.
29 – Alti mermer üstü mermer, içinde bir kiz döner.
30 – Ben giderim o gider önümde tin, tin eder.
31 – Bir çarsafim var dagi tasi kaplar, Deryalari kaplamaz.
32 – Yeraltinda Sakalli dede,
33 – Kuyruklu kumbara ekin tasir ambara.
34 – Gece hizmetçi gündüz hanim.
35 – Sürü develer birbirini geveler.
36 – Kayada kalbur asili,
37 – Köprü altinda dört musluk,

CEVAPLA

1 – YILAN
2 – KEÇI
3 – YILDIRIM
4 – KAPI
5 – SÜPÜRGE
6 – GÖLGE
7 – SABUN
8 – SOGAN
9 – KARPUZ
10 – SEMSIYE
11 – HOROZ
12 – KOYUN
13 – YUMURTA
14 – AY
15 – KARINCA
16 – IGNE-IPLIK
17 – YUMURTA
18 – KULAK
19 – BALIK
20 – KÖPRÜ
21 – DUMAN-ATES-KÜL
22 – YOL-KAMYON
23 – ORUÇ
24 – TERAZI
25 – PATLICAN
26 – IGDE
27 – ARI
28 – KINA
29 – DIL
30 – SAKAL
31 – KAR
32 – PIRASA
33 – KASIK
34 – DÖSSEK
35 – KIREMIT
36 – KULAK
37 – INEK MEMESI