Archive for the 'Lakaplar' Category

Kaynarca

Mayıs 11, 2007

 

KAYNARCA ÖZEL SAYISI

 

 

 

Mustafa ERDOĞAN*

BİLMECELER, ATASÖZLERİ, DEYİMLER

 

 

BİLMECELER-MASALLAR:

Kaynarca yöresinde bilmece kavramı pek bilinen ve kullanılan bir kavram değildir, 1980’li yıllara kadar halk, “bilmece sormak” yerine “gel sana bir masal söyleyeyim” derdi. Burada klasik anlamda bildiğimiz “masal anlatmakla” “söylemek”i karıştırmamak gerekmektedir. İlginçtir halk “masal sormayı” değil, “söylemeyi” tercih ederek bilmece sorardı.

Burada a harfinden başlamak suretiyle

Kaynarca yöresinden derlediğimiz bilmece (masal) örneklerini sunmak istiyoruz:

Avladan atladı, gaz yumurtladı? Akgabak

Ben giderim o gide, önümde tin tin ede? Baston

Bizim evde bi çocuk va, gelenin gidenin eline siye? İbrik

Çarşıdan aldım bi tanek, eve geldim bin tanek? Nar

Çıt çıtan ağacı, çıta pıtan ağacı, kırmızı badem, gülebiden ağacı? Kuşefin

Çıtırdamadan pıtırdamadan ormana gire? Güneş

Dal üstünde kilitli sandık? Ceviz

Davda anırır, yolda bavırır? Öküz arabası kütüğü (jant)

Davdan geli dak gibi, golları budak gibi, eğili bi su içe, bavırı oğluk gibi? Geyik

Davdan geli, daştan geli, g.taçık inişten geli? Keçi

Gel bizim eve, elini öpsün? Havlu

Sarıdır safran gibi, okunur Guran gibi, ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin? Sarı lira

Sarıdır sarka, düşecam dini gorka? Ayva

Tamdan tama gıcır gıcır? Çit

Tamdan tama höt höt? Kürek, sıyırga

Tek direkli bin kiremitli? İlana(Lahana)

Uzaktan baktım bi çok, yanına gittim hiç yok? Duman, sis

Uzaktan baktım hiç çok, yanına gittim bi çok? Karınca

Uzar uzar ip gibi, geri döne küp gibi? Balgabağı

Yer altında tüylü dömbelek? Töngel

Yer altında yağlı gayış? Yılan

 

DEYİMLER – ATASÖZLERİ:

Yurdumuzun her yöresinde olduğu gibi, Kaynarca’mızında kendine has deyim ve atasözleri bulunmaktadır. Bu deyim ve atasözlerinin çok büyük bir bölümüne, Adapazarı’nın diğer yörelerinde rastlamak mümkün değildir. Öncelikle bu atasözleri ve deyimlerde Anadolu insanının Allah – kader inancı, öz be öz tertemiz Türkçe’miz dikkati çeker.

Yöreden derlediğimiz bazı deyim ve atasözlerini alfabetik halde birlikte sunuyoruz:

Allah kimseleri yerinden yurdundan yaynıtmasın

Allah’a şükür, yiyoz içyoz, ganımız doyuyo…

Allah’dan bi şaşgınnık omazsa geliriz

Ali evlendi Güllü görücüye gitti

Altgıya oturulmadan üstgıya oturulmaz (Hiyerarşi ve sabrın önemine işaret edilmektedir.)

Anasının vurdi sibinen duryo gız ta u (Kişinin henüz çok genç olduğuna işaret edilmektedir.)

Aşadan (aşağıdan) yer yakdı, yukadan gün yakdı

At gibi beygir gibi gız oldu (Kızın güçlü kuvvetli olduğuna işaret edilmektedir.)

Atlamadan atlim duz gibi çatlim… (yemin ederken söylenir.)

Böle darak dişi gibi insan (Kişinin düzgün ve ahlaklı olduğuna işaret edilmektedir.)

Bi ağaçtan keş küri de olu, b.k küri de…

Cınganın yançinde gözleme galı mı?(Kişinin savurganca harcamasına işaret edilmektedir.)

Çükü çıkmaz buva (boğa) gibi… (Kişinin kararsız ve yavaşlığına işaret edilmektedir.)

Damat misafilliye (misafirliğe) geldiğinde af(h)ırda goca öküz titremiş. (Damatlara karşı cömert davranıldığına işaret edilmektedir.)

Davulun sesi uzaktan goygun gelir

Deri depi bört böci salliyen cenabı Allah

Dim diyenin dim guyri

Dışadan sen ben diyola ki…

Ekmek kesenin gızı olumuş

Elham dürüsünnen gızla sürüsünnen

Elimi yüzüme aldım…

Evde çorba yok daşacak goca yok boşicek

Ganım (karnım) yandı…. (Çok üzüldüm anlamındadır.)

Goca öküz otluk yığınının devrildi gün doya(r)

Gocaguş (Huluguş-Baykuş) ötdü Şükürü ölecek… (Baykuşun uğursuzluk getirdiğine inanılır..)

Gonşula razı gelise (Bayanın kocasından izin almasına işaret edilmektedir.)

Gelinen yere gidili(r)

Gurumuş gabine girmiş (Kişinin çok zayıfladığına işaret edilmektedir.)

Has gızdan has gelin olu(r)

İğde de olu, arşakda da olu, dokiyen galtakda da olu(r) (Kötülüğün herkeste olabileceğine işaret edilmektedir.)

Kel yavrusu gibi ne coruduyon? (Kara kara ne düşünüyorsun anlamındadır.)

Kırk gurda bi hurda. (Kişinin çok, yemeğin az olmasına işaret edilmektedir.)

Mal saybisine çekemiş

Mertmenin alt başı dövüş, üst başı seviş (Evlilerin kavgasına işaret edilmektedir.)

Misefiri atlamalara gada geçirmesey tavıkla kurklamaz (Misafire çok hürmet gerektiğine işaret edilmektedir.)

Misafirin sevileni ekmek yapildi gün geli(r)

Namuslu adamdır; gursandan haram lokma geçmemişdir

Naış (nakış) örnine göre işleni(r)

O ede, sen dinesin

Onda çüke sürüm akıl yoktur be (Kişinin akıl-fikirsizliğine işaret edilmektedir.)

Ön teker nerden gidese, gıç teker de urdan gidemiş

Pis günahları boynuna…

Sen bilisin dince dövüş gavga omaz

Sen söle sen dine (Kişinin söz dinlemezliğine işaret edilmektedir.)

Sensin selensin dövüşe dutuşyola

Sofranın sınırı yok, tokadın yuları yok

Ver Allah’cim ver ver..(yağmur yağarken)

Yavrılı kurkin ibi gızamaz (Annelerin cömertliğine işaret edilmektedir.)

Yirik at kendi yemini kendi artırı(r), yirik omyan at kendi yemini kendi bitiri(r) (Kişinin çalışkan ve dürüst olması durumunda zamanla ona sahip çıkılacağına, tembel ve geçimsiz olması durumunda herkesin ondan uzak duracağına işaret edilmektedir.)

 

LAKAPLAR:

Kaynarca yöresinde lakaplar ana hatlarıyla ikiye ayrılır:

1) Aile lakapları, Garaoğulları, Göbezler, Ali Çavuşlar, Şaştıoğulları, Manavoğulları, Okçuoğulları, Donlular, Sarılar, Aydınlılar, Usta İsmailler, Çakıroğulları, Gebeşler, Binbaşılar, Saka Mustafalar, Yolcu Raifler,

2) Şahıs lakapları: Şahsın beş farklı özelliğine göre takılır:

a) Fizyolojik bir özelliğine atfen takılmıştır: Kara, sarı, çakır, dikbasan, bıyıklı, topal gibi,

b) Ruhsal özelliklerine göre takılmıştır: Aç, düzenbaz, şeytan, püspüs,

c) Mesleki vasıf veya yeteneklerine göre takılmıştır: Usta, nalbant, ipçi, demirci,

d) Askerlikle ilgili bir özelliğinden takılmıştır: Onbaşı, çavuş, koreli, kıbrıslı, askerağa, topçu, piyade

e) Göç edip geldiği yöreye göre lakap takılmıştır: Aydınlı, Tunuslu, Mısırlı, Ağvalı, Kandıralı, Geredeli.

Alfabetik olarak yöreden derlediğimiz bazı lakapları sunmak istiyoruz:

Aç ismet, ağustos memet,aliçavışın necmi, altın zinep, almanyalı mıstafa

Bayrambaş salim,bıyıklı kezban, bici ısmayıl, boşnak memet,

Canavar fahriye,

Çakal murat, çakıl emnesi, çakıldak, çakır mıstava, çavuş mıstava, çevirgen, çöp, çorbacı izzet

Deli gadir, dikbasan memet, dıngız memet, düzenbaz raif

Elagöz ibrahim, ellibinlik halit,

Fıstıkçı ısmayıl,

Garabacak şevket, garagabak halil, garagodeleş Mıstava, gayık gelin, gazozcu memet, gırkık gaşlı adil, goca gırtlak mıstava, göbez halil, gökgöz memet, gübüllü hamit,

Hampır dize, hanım zera, horoz memet,

Karadonnu aziz, kefli ramise, keşa, killi şükürü, koreli mustafa, kosti Ismayıl, kör hafız, kuru fari, küpenli ismayıl,

Lillom alesman, löngür memet,

Melek memet, moşe ısmaıl

Onbaşı ısmayıl,osuruklu remzi, oturak fasille necmiye,

Palpal memet, perişan zera, pettele aliye, püspüs mıstava

Şitan(şeytan) arif,şüfer naim,şüfer ısmayıl

Topal şevket,topçu dayı, töngel vayde, tülü saniye,

Varyimez Sülüman,

Yalıbaş memet, yanbasan memet, yanıkg.t İbram, yorgansız cevdet, yüzbinnik gadir,

Zivlom necmiye, zonga halil

—————————————————————————————————————————————————————————————–

*: Sınıf Öğretmeni

KAYNAK KİŞİLER:

1) İsmail ALTAY, 1936 Kaynarca Kızılcaali doğumlu, ilkokul muzunu, esnaf, 4 çocuk babası, Adapazarı’nda oturmaktadır.

2) Mahmure ERDOĞAN, 1934 Kaynarca Dedeler Köyü doğumlu. Çiftçi, çocuk annesi, halen Müezzinler Köyünde oturmaktadır.

3) Faize USTA, 1938 Kaynarca Mehter doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi, 4 çocuk annesi,Mehter Köyü’nde oturmaktadır.

4) Mahmure ERDOĞAN, 1933 Kaynarca doğumlu, okur-yazar, çiftçi, dört çocuk annesi, Müezzinlerde oturmaktadır.

5) Rafiye TUNA, 1942 Kaynarca doğumlu, okur-yazar, dört çocuk annesi, halen Okçularda oturmaktadır.

6) Nadir GÜREL, 1957 Kaynarca Kızılcaali doğumlu, yüksek okul muzunu, öğretmen, 3 çocuk babası, Adapazarı’nda oturmaktadır.

7) Ramis MEMİŞ, 1948 Kaynarca Sarıbeyli doğumlu, yüksek okul muzunu, emekli öğretmen, 2 çocuk babası, Kaynarca’’da oturuyor.

8) Fahri TUNA, 1959 Kaynarca doğumlu, yüksek okul mezunu, Adapazarı B.Ş. Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı, 2 çocuk babası, halen Adapazarı Beşköprü Mahallesinde oturmaktadır.

9) Kadir TUNCA, 1962 Kaynarca doğumlu, lise mezunu, İzmit B.Ş.Belediyesinde işçi, 2 çocuk babası halen İzmit Gültepe Mahallesi’nde oturmaktadır.

 www.irmakdergisi.net/2006___ekim_Bilmeceler-Atasozleri-Deyimler-MustafaERDOGAN.html

 

Afyon Dinar Yüksel Köyü

Mayıs 10, 2007

YÜKSEL KÖYÜNDEN BAZI LAKABLAR
BU LAKABLAR YENİ NESİLLER İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR ALINILMAMASINI
RİCA EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA

Hacıbey
Gadirga
Annaziga
Hidayetga
Hüthütmemet
Çobanali
Çıldırınomar
Çıldırınellez
Masuruçcu
Garameyreminhalil
Seydininarif
Devhasan
Gülalininramazan
Gülalininmısdava
Gülalininnazif
Yamtıbayram
Yamtıbayramınrecep
Güdükmemet
Hacımamut
Cimbir
Hacıyen
Hacıyeninibram
Bakgalomar
Bakgalomarınabdullah
Hasdiler
Hacımusa
Hacarolu
Çakalmemet
Çakalmemedin hacıbayram
Gülali
Aygırdudu
Garadudu
Kerzi
Körebe
Hamitga
Berberibram
Oçcununomar
Halibramçavuş
Göbeklimamut
Haliçavuş
omarosmanga
şeeerebe
eşedeze
hacışık
Güdük dede
Kelgarı
Berberibraam
Halloca
Meneşebibi
Hasanefe
Amatefendi
ÇıldırHacı
Elifaşa
Efendiga
Fadımanınsüleemen
Omarosmangaa
Hapiligelinbacı
İbilidayı
Havızmeemet
Aamatemin

Çitili

forums.cjb.net/dost-ntopic3010.htm

Bulanık

Mayıs 8, 2007

Adile KURNE

Hırtızlı MECİT

Sevgili Bulanıklılar,

Tarihi M.Ö. 3000li yıllara  kadar uzanan Bulanık ilçemiz yüzyıllar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüzde de Bulanık bu zenginliği yansıtan bir mozaiğe benzetilebilir. Bulanık’ın bu zengin mirasına göçlerle gelenlerde katkıda bulunmuş ve Bulanık’ın parçası haline gelmişlerdir. Göçler ile gelip Bulanık’a yerleşen gruplardan bir tanesi de Terekeme Türkleri olarak bilinen Kafkasların çeşitli bölgelerinden gelmiş Türklerdir. Terekeme Türkleri Sovyetler Birliğindeki Rus Bolşevik baskısından göçe zorlanmış ve sonradan Sovyetler Birliğinin çeşitli bölgelerinden birlikler halinde göç etmişlerdir. Her göç beraberinde zorluğu, hasreti ve acıyı getirir ve Terekeme Türklerinin göçü de kolay olmamıştır. Evler ve mülkler bırakılmış, mal ve can kayıpları verilmiş ve at, katır, merkep ve kağnı arabasıyla dağlar aşılarak göç yollarına düşülmüştür. En acısı da anayurtlarından bu ilk ayrılıklarında geri dönüp köylerine baktıklarında hepsinin gözyaşları sel olup akmıştır. Ama bilememişler ki Horhorik Kop günümüzdeki adıyla Bulanık olan ilçemize geldiklerinde onları büyük bir içtenlikle karşılayacak olan yerli bir halk vardı. Bulanık’ın halkı onları bağırlarına basmış ve burada ikamet eden yerli ailelerle dostça ve kardeşçe yıllardır birlikte yaşamışlar. Kız vermişler, kız almışlar, kirve olmuşlar, temelleri sağlam olan dostluklar kurmuşlar. Düğünde, bayramda, acıda sevinçte iyi günde kötü günde hep birbirlerine destek olmuşlar. Bundan sonrada bu dostlukların sürdürüleceğine olan inancımız sonsuzdur. Bulanığa yerleşenler ve yerli halk zamanla kaynaşmanın bir sonucu olarak kendi aralarında lakaplar almış ve bunlar yöremize özgü kültürel ifadeler haline gelmiştir. Günümüzde de hala kullanılan bu lakaplar bu geleneğin ve aynı zamanda Bulanık halkının hoşgörüsünün bir simgesidir.                                                           

                                                                                              GÖKHAN GÜNEY
Emekli Öğretmen

http://www.bizimbulanik.com/yeni/lakaplar.asp

Lakaplar

Mayıs 7, 2007

Aşağıdaki  Soyadı bilgiler Ali Osman PALA Tarafından gönderilmiştir.Lakaplar kısmı bizlere bilgiler geldikçe girilecektir. O yüzden bildiğiniz Lakapları soyadların karşısına yazarak bize ulaştırın. Lakap kısmının yazılmasını istemiyorsanız lütfen uyarın. Soyadlar Kütüklerden alındığı için, olduğu gibi yazılmıştır. Daha sonra bilgiler geldikçe  düzeltmeler yapılacaktır.  Son düzeltme 05.02.07 tarihinde Ramazan Kıvrak’dan gelmiştir. Kendisine çok teşekkür ederiz.www.nuhkasabasi.com
SOYADI LAKAP

AÇIKGÖZ

EDELER

AFŞAR

AKARSU

KANGICILAR

AKÇAY

KALLEŞGİL

AKKOYUN

KARTOĞLANLAR

AKTAŞ

KIZIKLI APİLLER

AKTAŞ

KAPİTALİSTLER

AKTAŞ

MÜLÜZGİL

AKYILDIZ

CİCİLİ ALİLER

AKYILDIZ

HAYTALAR

AKYILDIZ

SOMUNCULAR

ALADAĞ

HAKKILAR (MOLLALAR)

ALBAYRAK

 ÇELİK ABDULLAHGİL

ALMACIK

AŞÇIGİL

ALMACIK

CUNGUTLAR

ALMACIK

DİVİDOLAR

ALMACIK

KARAGÖZLER

ALMACIK

KERİMLER

ALTINTAŞ

APAYDIN

KINACILAR

APAYDIN

ŞAKİR ÇAVUŞLAR

APAYDIN

ABDURAMANLAR

ARI

EFE İBANGİL

ARI 

ZİLFİLER

ARIK

KIRDILAR

ARIKER

ARISOY

CAMBAZLAR

ASLAN

MACURLAR

AYÇAKAL

HACI  HASANLAR

AYÇAKAL

KOCAMUSTAFALAR

AYÇAKAL

ATAKÇILAR

AYÇAKAL

HALİL AĞAGİL

AYDIN

KATİPLER

BALIKKAYA

CANAVARCILAR

BALİ

BALİLER (HACANLILAR)

BALİ

HABİPLER

BAYATLI

KASAPLAR

BAYATLI

ÇOLAK OSMANLAR

BAYATLI

FIRINCILAR

BAYATLI

KOCA ÖKÜZLER

BAYKARA

MÜFTÜLER (KARABACAKLAR)

BAYRAK

BAYRAM

DÖKKÜNLER

BİLGİ

BERDUŞLAR

BİLGİ

NİYAZİLER

BİLGİ

KELHASANLAR

BİLGİ

HAYIRSIZLAR

CAN

İSKİLLİLER

COŞGUN

GALİPLER

COŞGUN

KIRBIYIKLAR

ÇAKAL

ASİYELER

ÇAKAL

KOCABIÇAKLAR

ÇAKMAK

DELİ ALİLER

ÇAKMAK

KIRALİLER

ÇAKMAK

TAZILAR

ÇALAR

ÇALIŞLAR

ÇAYLAK

ALİYELER (KIRK YALANLAR)

ÇEKER

IRAZLAR

ÇEKER

PAŞALAR

ÇEKER

YETİŞLER

ÇEKER

ZİBİDİLER

ÇELEBİ

YILLIK  İSMAİLLER

ÇELGEPINAR

ALİMELER

ÇELGEPINAR

KURT MEHMETLER

ÇELİK 

ZEBİLLER

ÇELİKKANAT

İMAMLAR

ÇELTİKSEN

ÇETİN 

ÇETİN ABDULASIGİL

ÇETİNKAYA

SASILAR

ÇETİNKAYA

GEMLİKLİLER

ÇETİNKAYA

KARAMOLLALAR

ÇİÇEK

ESELER

ÇİĞDEN

ÇOLAK

ÇOLAKLAR

ÇOLAK

DOKUZ TOPALLAR

ÇOLAK

ŞAVKILAR

ÇORBACI

NASIFLAR

DEMİREL

ARAPLAR

DEMİREL

AŞAĞI ARAPLAR

DEMİRKANAT

TIPIRDAMAZLAR

DEMİRKOL

EDEPSİZLER *

DENİZ AŞKARLAR

DENİZ

AŞKAROĞULLARI (ZABİTLER)

DOĞRU

SARI MISTILAR 

DOĞU

DÖNERTAŞ

KANGALCILAR

DÖNERTAŞ

GÖCENLER

DÖNERTAŞ

TAT OMARLAR

DÖNERTAŞ

CİNGEN AHMETLER

DÖNMEZ

HİMMET ÇAVUŞLAR

DUMLUYOL

DURMUŞ

DURMUŞLAR

DÜZTAŞ

KOCA MEHMETLER

ELÇİ

NEBİLER

ELÇİ

ZİHİNSİZLER

ELÇİ

EDE KIZIGİL

ERGÜN

ÖMER’İN YUSUFLAR (TAVACI YUSUFLAR)

ERKMEN

ESEN

ELEKTİRİKLER

EŞME

TOTALAR 

EŞME

ARNAVUTLAR

FİLİZ

TEMBELLER

GAYGISIZ

CIBILLAR

GÖNÜL

YUNUSLAR

GÜLYURT

AMATLAR

GÜNGÖRMEZ

GARCILAR

GÜRIŞIK

GÜVEN

BARİLER

HASÇELİK

TÖRTÜLLÜLER

ILICA

BEKİRLER

IŞIK

NURİLER

İNANBERİ

HOCALAR

İNANBERİ

ABDİLLER

KARACAOĞLAN

DELİ HACILAR

KARADİREK

HÜSEYİN AVNİLER

KARADİREK

DELİ AYANLAR

KARAKÖSE

HACI ÇOBANLAR

KARAKÖY

OSMANCIKLAR

KARAPINAR

BAYATLAR  

KARAPINAR

VALELER

KARAPINAR

BERBER AHMETLER

KARŞIYAKA

KOCA MEHMETLER  

KARŞIYAKA

SAMİLER

KARŞIYAKA

TORUNLAR

KAYA

ÇAVUŞLAR

KAZANKAYA

FADİMECİKLER

KEKİÇ

DELİ MEHMETLER

KEKİÇ

KEKEÇLER 

KEKİÇ

YANEFEGİL

KEKİÇ

DEMEMETLER

KENKAYA

BAŞÇAVUŞLAR

KESKİN

EMİNLER

KIRELLİ

CIZILAR

KIVRAK

KUYUCULAR

KIVRAK

SAĞIRLAR

KIZIKLI

GEDE EMİNLER

KIZIKLI

KAYIŞ BACAKLAR

KIZIKLI

KEMANLAR (MANIT ALİLER)

KIZIKLI

KÖSELER

KIZILIRMAK

CELALLER

KIZILIRMAK

DEBRELİLER

KIZILKAYA

BEYLER

KIZILKAYA

KUŞCULAR

KOÇ

SARIİBANLAR

KOÇ

HACI OMARLAR (KELLER)

KORKMAZ

RECEPLER

KORKMAZ

SOLAK MEHMETLER

KOYMAZ

KOYUN

KARAHASANLAR

KOYUN

PEPE HÜSEYİNLER

KÖKSAL

FEYZULLAHLAR

KUMALAR

CINGILLAR

KUMRU

TOPAL OSMANLAR (HATÇALAR)

KUREŞ

KUTLUANA

KUTLUATA

AHMETBEYLER

MELEK

MENEKŞE

IRAZ HALALAR

MENEKŞE

KOŞKOŞLAR

MERT

TAMAHKERLER

NARİN

OMARLAR

OKUMUŞ

ARAPLAR

OKUMUŞ

GIPIKLAR

OKUMUŞ

IBILİLER

OKUMUŞ

KOCA ALİLER

OKUMUŞ

NANELİLER

OKUMUŞ

KARA AHMETLER

OMUR

DIGILİLER

ONUR

KAMİLELER

ORAK

DELİ ALİLER

ORAK

HAŞARILAR

ORUÇ

KULALAR

ÖNER

DUGULLER

ÖNER

TOPAL NASIFLAR

ÖZDEMİR

ÇİLLER

ÖZDEMİR

TAVUKÇULAR

ÖZDEMİR

KIPTİ YUSUFLAR

ÖZDİLEK

ASIMLAR

ÖZDİLEK

KÜÇÜK BEYLER

ÖZDİLEK

ELİFLER

ÖZEL

VELİLER

ÖZEL

KERİMÇAVUŞLAR

ÖZEL

ŞABETTİNLER

ÖZKAN

KART KADİRLER

ÖZKARA

BEBEKLER

ÖZKARA

KARA MAHMUTLAR

ÖZOĞUL

MUSTANLAR

PALA

PALALAR

RİSAYOL

SAĞDIÇ

İSMİHANLAR

SAĞDIÇ

ARAP HASANLAR

SARI 

ARAP KIZILAR

SARI

KÖR HÜSEYİNLER

SARIBUĞA

EDE OĞLUGİL

SAYGILI

FENNİ AHMETLER

SAYGILI

ÇETELER

SAYGILI

NİYAZİLER

SAYGILI

BURNULULAR

SAYGILI

NAŞAL HASANLAR

SEFERLİOĞLU

SEFERLİOĞULLARI

SEVEN

TAKAVİTLER

SEVGİ

ARAP HASANLAR

SEVİLMİŞ

ÇITAKLAR

SEYMAN

ALİ EFELER

SEYMAN

KARA EMİNELER

SİVRİ

SOĞUKKUYU

GAZELLER

SOĞUKPINAR

ÇAVUŞMEMEDİGİL

SOĞUKPINAR

HOPPANMEMEDGİL

SOLMAZ

ÇOLAK MISTILAR

SÖNMEZ

 KARA OSMANGİL

SÜNER

SARI HÜSEYİNLER (HELİBANLAR)

SÜREK

KADİR ÇAVUŞGİL

ŞENAY

UZUNLAR (IBIZILAR)

ŞENAY

UZUNLAR

ŞENKAL

BISTILLİLER (GÖBELLER)

ŞENKAL

KOMPÜLCÜLER

ŞENOL

ARAP ALİLER

ŞENOL

DAVULCULAR

ŞENOL

ÖFLÜLER

ŞİMŞEK

ŞEYTANCILAR

TAŞ

ARIKLAR

TEK

TEK KADİRLER

TEK

ÇİL OĞLANGİL

TINASTEPE

 NAZİKOĞLUGİL

TİRYAKİOĞLU

TOPRAK

EMEKSİZLER

TOPRAK

KATİLLER

TOPSAKAL

KARALAR

TOPSAKAL

CINGILLAR

TUNCER

KAFALAR

TURGUT

DELİ HACILAR

TURGUT

ESEGİL

UYSAL

İBİLAKLAR

UYSAL

KUYU DİBİNLİLER  

UYSAL

KORELİLER

UYSAL

BILLİLER

ÜÇOK

KOKKUNLAR

VAROL

HANIM ALİLER 

VAROL

ÇIKIKLAR

VURAL

ZOPA HALİLLER

YABANOVA

YANIKLAR

YAKA

HAMIRAŞILAR

YAKA

MAHMUTLAR

YAKA

GIVILİLER

YANAR

ZABİTLER

YAVUZ

İREPLER

YILDIRIM

DERVİŞLER (PATİLER)

YILDIZ

TÜLÜLER

YILMAZ

EŞELER (İBRİKÇİLER)

YOLDAŞ

SEFERLER  

YOLDAŞ

KÖRİBANLAR

YORULMAZ

PEPE’NİN MUSTANGİL

YORULMAZ

KENEF ALİLER

YÖRÜK

ÇEKİÇLER

YÖRÜK

KÖSTÜKLER

YÖRÜK

YAĞCILILAR

YUMRUKAYA

MUSALAR

* Ali Seyman’nın söylediği biçimiyle

www.nuhkasabasi.com