Archive for the 'Sayışmacalar' Category

Sayışmacalar

Mayıs 8, 2007
OYUN VE SİZ

Okul öncesi ve okul çağında oynadığınız oyunlar en güzel eğlenceler arasında yer alır. Sizin çağınız oyun çağıdır çocuklar. Oynarken büyür, büyüdükçe de oyundan uzaklaşırsınız.

Oyunlar hem yorar, hem de dinlendirir sizi. Birlikte olmanın sevincini tattırırlar. Söz ve hareket bir aradadır oyunlarda. Köşe kapmacadan aç kapıyı bezirgân başına, alaylı bulaylıdan saklambaca kadar bütün oyunlar hem eğlendirir, hem de düşündürürler.
Okul döneminde oynayacağınız oyunlar sizleri dinlendirir. Yeteneklerinizin gelişmesini sağlar bu oyunlar. Bunun için de kendinize uygun oyunları seçmelisiniz.
Oyunlara başlamadan önce söylediğiniz tekerlemelerden en güzel olanlarını seçtik. Seçilmiş örnekleri şarkı söyler gibi okuyacaksınız. Her birinin kendine has ezgisi vardır bu tekerlemelerin.

Bildiğiniz gibi sayışma, atışma, ebe çıkarma ve oyun tekerlemeleri hep bir ağızdan söylenir. Ebe çıkarma tekerlemeleri oyunu haber veren tekerlemelerdir. Bu güzel tekerlemelerin bir başka özelliği de dil alıştırması olarak söylenebilmeleridir.
Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bir oyun geleneğimiz vardır. Oyun geleneğimiz iki yönden gün geçtikçe zayıflıyor: Zamanınızın çoğunu televizyon seyretmeye ayırıyorsunuz. Böylece fazla oyun oynayamıyorsunuz. İkincisi ise programlanmış oyuncaklarla ev içi oyunları oynamaya zorlanıyorsunuz. Çünkü oyun yeriniz kalmadı. Binalar arasında oynamaktan sıkılıyorsunuz.

Bu kitap bir oyun bahçesi gibi. En güzel oyunları bir araya getirdik. Tekerlemelerden şiire bölümünde, çocukluk çağı ve oyunla ilgili şiirlere de yer verdik. Zaten tekerlemeler ve oyunlar birer şiir değil mi?

Zeki Kuş

SAYIŞMACALAR

İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kız
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul`un şekeri
Hop hop
Altın top
Bundan başka oyun yok.
*
Çan çan çikolata
Hani bana limonata
Limonata bitti
Hanım kız gitti
– Nereye gitti?
– İstanbul`a gitti.
– İstanbul`da ne yapacak?
– Terlik pabuç alacak.
– Terlik pabucu ne yapacak?
– Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak.
*
Allah adıyla başlayalım
Şeytanı taşlayalım
Biricik
İkicik
Üçücük
Dördücük
Beşicik
Altıcık
Yedicik
Sekizcik
Dokuzcuk
Oncuk
Ciciliği boncuk.
*
Çık çıkalım çardağa
Yem verelim ördeğe
Ördek yemin yemeden
Ciyak miyak demeden
Akkıdı mıkkıdı
Çıktım çıkardım.
*
Haramiler haramiler
Harami değil kara kediler
Haramiyi çöle saldım
Mağaradan bir küp aldım
Küpüm küpüm küpüş gibi
Ben size ebe oldum gibi.
*
Gökkuşağım var her renkte
Ne yerdedir ne gökte
Benim bir evim var
Pembe
Elim sende
Sensin ebe.

Evde işim var
Kim bitirecek
Evde aşım var
Kim pişirecek
Büyük gelin sen dur
Küçük gelin sen çık.
*
Ay gördüm Allah
Âmentü Billah
Ne kadar günahım varsa
Affet Allah
Gördüğüm aylar
Nur gibi parlar
*
Hendek mendek
Saksağan leylek
Çikolata sümbül melek
Eline verdim bir bebek
Bebek seni sevmiyor
Sokaklarda ağlıyor
Sıktık mıktık
Haydi sana dedim:
Sen çık, sen çık.
*
Ermini mermini,
Çok yeme peyniri.
Peynir seni güldürür.
Şeytanın adamları,
İstanbul`un kadınları
Ik mık
Sen oradan çık!
*
Dama çıktım,
Çalı kestim.
Bir alacak yılan gördüm.
Yılan bizim nemiz olur?
Sokaklar da temiz olur.
*
Al çık,
Bal çık,
Sana dedim:
Sen çık!
*
Elim elim epelek,
Elden çıktı kelebek.
Sarı kızın sarısı,
Sarı koyunun derisi.
Vardım gittim kulağına,
Kulağında bir ayı var.
Ayı beni korkuttu,
Sağ kulağından sarkıttı.
Alla gittim gerisini,
Pulla gittim gerisini,
Çek şunun birisini!
*
Oooo!
Ayşe hanımın keçileri
Kişne kişne kişniyor,
Arpa saman istiyor.
Arpa saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül şakır.
O bülbül benim olsa,
İki kardeşim olsa.
Bir ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız.
*
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Kırmızı balon
Git komşunun dalına kon
Sarı limon.
*
Ebe ebe nerede?
Su doldurur derede.
Dere boyu çalılık.
Şu ebe ne alık!
Ebe suya dalamaz,
Arasa da bulamaz!
Ene mene dostum,
Ben sana küstüm.
Armudu kestim,
Tavana astım.
Tap dedi düştü,
Kargalar uçtu.
Annem yoğurt getirdi,
Kedi burnunu batırdı.
O kediyi ne yapmalı?
Minareden atmalı!
Minarede gümüş var.
Eniştemin cebinde,
Türlü türlü yemiş var.
Hop çikolata piyasa,
Hop çikolata piyasa…
*
Mustafa mıstık
Arabaya kıstık
Üç mum yaktık
Seyrine battık.
*
Yağ yağ yağmur
Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver Allah`ım ver
Sicim gibi yağmur.
*
Yağmur yağıyor
Seller akıyor
Arap kızı
Camdan bakıyor.
*
Leylek leylek lekirdek
Hani bana çekirdek
Çekirdeğin içi yok
Sarı kızın saçı yok.
*
Karga karga gak dedi
Çık şu dala bak dedi
Karga seni tutarım
Kanadını yolarım.
*
Çıt pıt
Mavi boncuk
Yeşil gözlü
Sen çık!
*
Oooo,
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık!
*
İncilerim döküldü,
Toplayamadım
Annem geldi,
Saklayamadım
Ikıcık mıkıcık
Nereden geldin
Oradan çık!
*
Çıt pıt
Nereden geldin
Oradan çık!
*
Sokaklarda ağlıyor
Şıktık mıktık
Sana dedim
Sen çık!
*
Ebe, ebe!
Gel bize.
Uzaktan
Vur elimize
Vurmazsan elimize
Ebesin ebe!
Bir iki üç dört
Beş altı yedi
Bunu sana kim dedi
Diyen dedi
On yedi
On yedi,
Yağlı böreği kim yedi…
*
Arkama gelen ebe
Sobe sobe sobe.
*
Karga karga gak dedi
Çık şu dala bak dedi
Hacı nine kına döver
Ben bilirim kimi sever
Altınpaşayı sever
Gümüş yüzük parmakta
Getir kızı göreyim
Atlara bindireyim
Saraydan geçireyim
Has ekmek pus ekmek
Bir kavun bir kelek.
*
Mor menekşe,
Mendilin düşe.
Bizden size kim düşe?
(Filiz) düşe.
Ambara vurdum bir tekme,
Ambarın kapısı açıldı,
Alaca boncuk saçıldı.
Limonu böyle keserler.
Sofraya da böyle serperler.
Nuru nuri nuru kavun,
Yoldan geçen yolcu kadın.
Al yanak, bal yanak,
Kırmızı balık tıss…
*
Ay dede ay dede
Evin nerede?
İncesu da
İncesu`yun neresinde?
Kavakların arasında.
Yağ getir bal getir
Sen yemezsen bana getir.
Ben yiyeyim sen bak,
Benim adım Tombak.
*
Çıt çıt
Nereden geldin
Oradan çık
Saçları kıvırcık
Mavi boncuk
Sen bu oyundan çık
*
Fındık fıstık
Kadife yastık
Vallahi yenge
Ben yapmadım
Horoz yaptı
Alçık balçık
Saydım sen çık
*
Kara tavuk
Karnı yarık
Suya düşmüş
Su bulanık
Ekmek ettim
Ardı yanık
Gelsin gitsin
Kara enik
Küllük
Küpecik
Sen dur
Sen çık.
*
Ava lama tavalama,
Tantan tavalama,
Ev kuşu,
Dev kuşu.
Arslan gelir
Yarıl gürül
Çık da kurtul
*
Allı kiraz
Ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geldi
Eşim seni seçti
*
Oyunun başı
Şu çeşmeden su taşı
Çeşmenin suyu acı
Kovanın dibi delik
Bana geldi ebelik.
*
Eveleme develeme
Deve kuşu kovalama
Çengi çember, miski amber
Sazı tuzu berber kzı
Ne gün geldin, yazın geldim
Yazılalım, bir tahtaya dizilelim
Encik mencik gök boncuk.
*
Elmalar yedibuçuk
Yesinler çoluk çocuk
Karpuz kestim kan çıktı
(Zeynep) oyundan çıktı.
*
Bir iki
Takır bakır on iki
Tahtalarda tahta
Biz gideriz bir hafta
İneğimiz doğurmuş
Haydi çıksın Kel Fatma
Fındıklı fıstık
Kadifeli yastık
Vallahi yenge
Billâhî yenge
Ben yapmadım
Horoz yaptı
Horozun selamını ver, çık.
*
O mo kara do
Sine mine bir mando
Lepe tika, lepe tika
Vavi vo.
*
Bacadan baktım bitten göz,
Biri sarı biri boz;
Bindim bozun boynuna
İndim halep yoluna;
Halep yolu cin Pazar,
İçinde ayı gezer;
Ayı beni korkuttu,
Kulağını sarkıttı;
Al bunu, apart bunu
Çek bunu, çıkart bunu.
*
Hık mık
Nerden geldin
Ordan çık
May-mun-cuk
Esmer çocuk
Sen bu oyundan
Kur-tul çık.
*
Cücük cücük cümene
Cücük gitti imene
Cümen başı çekilmiş
Altın küpe takılmış
Hop hop hop
Gel sıyrıl kop.
*
Üşüdüm, üşüdüm,
A benim canım üşüdüm.
– Kürkün giy, kürkün giy,
A benim canım kürkün giy.
– Kürküm yok, kürküm yok,
A benim canım, kürküm yok
– Alsan a! Alsan a!
A benim canım, alsan a!
– Param yok, param yok,
A benim canım param yok.
– Çalsan a, çalsan a!
A benim canım çalsan a!
– Nereden, nereden?
A benim canım, nereden?
– Saraydan, saraydan,
A benim canım, saraydan.
– Sarayda ekerler biçerler
En güzel kızı seçerler.
*

TEKERLEMELER

– Neredeydin?
– Çarşıda.
– Ne yedin?
– Lapacık.
– Ne kırdın?
– Çanakçık.
– Kim dövdü?
– Babacık.
– Kim sevdi?
– Anacık.
*
Mini mini birler,
Çalışkan ikiler,
Tembel üçler,
Mutlu dörtler,
Kapı dışarı beşler,
Altılar, altınımı aldılar,
Yediler, yemediğimi yediler,
Sekizler, seksenimi sildiler,
Dokuzlar, doktor olup gittiler,
Onlar, bizi okutanlar…
*
– Kapıdan tavşan geçti mi?
– Geçti
– Tuttun mu?
– Tuttum
– Kestin mi?
– Kestim
– Tuzladım mı?
– Tuzladım
– Pişirdin mi?
– Pişirdim
– Bana ayırdın mı?
– Ayırdım
– Hangi dolaba koydun?
– Çık çık dolaba koydum
– Haydi al getir
– Getiremem
– Neden getiremezsin?
– Kara kediler yemiş.
– Vay vay, miyav
*
Vili vili, vak vak,
Ana bana iyi bak.
Kesmesin bıçak,
Vurmasın tüfek.
– Geldi mi Hacı?
– Geldi.
– Ne getirdi?
– Lale kutu.
– Hani kutu?
– Sattım.
– Hani para?
– İpek aldım.
– Hani ipek?
– Gömlek diktim.
– Hani gömlek?
– Kızın üstünde.
– Hani kız?
– Hamamda.
Hamamın kapısı kilitli,
Ömer`in başı bitli…
*
Üşüdüm üşüdüm,
Daldan elma düşürdüm.
Elmamı yediler,
Bana cüce dediler.
Cücelikten çıktım,
Ablama gittim.
Ablam pilav pişirmiş,
İçine sıçan düşürmüş.
Ben bu pilavı yemem
Vallahi de yemem,
Billahi de yemem!
Bir daha da gelmem…
*
Hacı baba dum dum.
Sakalına kondum.
Yüz para buldum,
Beş kere döndüm.
*
Pazara gittim,
Pazar yok,
Eve geldim,
Annem yok.
Çocuk ağlar,
Beşik yok.
Çorba pişmiş,
Kaşık yok.
Konuk geldi,
Döşek yok…
*
Deli deli tepeli
Kulakları küpeli
*
Bir karış, iki karış, üç karış
Gel sen benimle barış.
*
Elma armut
Kel Mahmut.
*
Aldım verdim
Ben seni yendim.
*
Melek
Düm-be-lek
Alaaddin Amca
Sihirli lamba
Sinbat
Yere yat
Yerden kalk
On göbek at
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10
Kırmızı don
Booom.
*
Bisiklete bindim
Karıncayı ezdim
Affedesin karınca
Seni maymuna ben-zet-tim.
*
Lamba düştü is
Tava düştü tan
Annen dedi bul
İs-tan-bul.
*
Alla beni pulla beni
İskelede sakla beni
Ben bir kınalı kekliğim
Şeker ile besle beni.
*
Otuz otuz altmış
Bir gemi batmış
İçinde Halil
Üç göbek atmış.
*
Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı.
*
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.
*
Bir, iki, üç
Dört, beş, altı.
Lale çiçek açtı.
Çocuklar kaçtı.
*
Biz yedi cüceleriz
Biz de her renk bulunur
Kimdedir sarı
Bundadır sarı
Ararsan bulursun
Kimdedir bulursun.
*
Guguk guguk
Çaldı saat
Kalk artık uyan
Güne hazırlan
Guguk guguk
Çaldı saat.
*
1, 2, 3
Ebelik pek güç
4 koca teker
5 dibe çöker
6 ne güzel
7’de dur
8’de vur
9’da atla
10’da tepe takla.
*
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Evimize dön
Komşunun bahçesindeki
Tellere kon
Bir, iki, üç
Dalda oyun güç
Üç, iki, bir
Haydi eve gir.
*
Nohut nohut nohut
Baba beni okut
Okutmazsan küserim
Bı-yı-ğı-nı ke-se-rim.
*
Dolmuş geliyor dolmuş
Dolmuşun rengi solmuş
Bir de baktım öğretmenime
Ne yaman şoför olmuş.
*
Hoppala-cuppala-rappala
Damdan düştü tombala
Tonton tonton tombala
Dudağında kurdele.
Kurdelenin ucu yok.
Alican’ın suçu yok.
Ah Alican, vah Alican.
Nerde kaldı tonton amcan.
*
Atlar geliyor
Arpa buğday istiyor
Arpa buğday yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül okur
O bülbüller benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri Aliş, biri Beliş.
*
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
*
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme
*
İki gemi geliyor
Biri A biri B
Ortasında Kemal Paşa
Gel gidelim Beşiktaş’a
Beşiktaş’ta ne var?
Sırma saçlı kız var
Ali Beye verelim
Ali Bey hasta
Çorbası tasta
Et yer su içmez
Hastalığı hiç geçmez.
*
– Komşu komşu huu…
– Sırtındaki ne?
– Arpa
– Kaça sattın?
– Kırka
– Eve ne aldın?
– Hırka
– Çocuğa ne aldın?
– Halka
– Gökte ne var?
– Gök boncuğu
– Yerde ne var?
– Yer boncuğu
– Annen ne yapar?
– Pamuk atar
– Baban ne yapar?
– Potin diker
– Ablan ne yapar?
– Yün dider
– Adın ne?
– Hasan
– Ha ben ha sen.
*
Entere mentere
Buğday koydum kilere
Fare nasılsa girmiş
Yemiş yemiş bitirmiş
Kedi koşmuş ardından
Terlemiş sıkıntıdan
Of demiş puf demiş
Birden atlamış yemiş.
*
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap rap
Bir şöyle bir böyle
Dans edelim seninle.
*
Eteğimin pilesi
Saçlarımın lülesi
Doktor bana ne dedi?
Dört yumurta ye dedi
Yemedim içmedim
Ah karnım vah karnım
Ölüyorum kurtarın.
*
Soğan sarımsak
Otur kalk
Ocağını yak
Keyfine bak
Acar macar
Dolapları açar
Annesi gelince
Fırt diye kaçar.
*
Oooo, mercan
Ne getirdi amcan?
Tatlı patlıcan
Can can can.
*
Rafta bardak
İçinde zambak
Ben koyayım
Sen bak.
*
Kürkü mürkü
Ninemin eski kürkü
Bir çektim yırtıldı
Ninem dikmekten kurtuldu.
*
Biz bir arabayız
Önümüze gelene çarparız.
*
Bismillahi başlayalım,
Ayva turunç, aşlıyalım,
Bu yıl burda kışlıyalım,
Helasayi hise, hilemoya hisa.
Hisa hisa…
İstanbul’dan sandık gelir,
İçi dolu fındık gelir,
Kızlara bayramlık gelir,
Helasayi hise, hilemoya hisa.
Hisa hisa…
Sarayburnu’ndan geçerken
Sırmalı yelken açarken
Yar doldurup ben içerken
Helasayi hise, hilemoya hisa.
Hisa hisa…
*
Seyyarcı geldi duydun mu?
Baklava yedin doydun mu?
Hütleme hüt, bir kaşık süt
Ayran aşı ne kaşı,
Benim babam subaşı
Subaşının atları
Kişir kişir kişleri
Şakir Ağa’dan alalım,
Şakir Ağa’ya verelim
Üç bülbül üç bülbül
Biri yerde biri gökte
Gökte güvercin uçar,
Kanatları kemer biçer
Üşüdüm, üşüdüm
Elmacımı düşürdüm
Elmacımı yediler,
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım,
Kapı kapı gezdim
Elmalı yostan,
Çıkmalı bostan
Ya verin hakkımızı
Ya kırarız kapınızı.
*
Ekmek yedim arıca
Su içtim duruca
Niyet ettim yarınki
Hak ramazan oruca.
*
Kandiller yandı
Hoca pekmeze bandı
Kandiller yandı
Hoca pekmeze bandı.
*
– Ay dede!
– Evin nerde?
– Postada.
– Ne yiyen?
– Üzümcük.
– Ne yapan?
– Kızılcık.
*
Güneş, güneş
Çık yerinden
Nur simanı
Severim ben
Hemşirecim, güzel kamer
Vereyim sana bir top şeker
Oh güneş aldattım, ocağından çıkarttım.
*
Üzerliksin havasın
Her dertlere devasın
Ak göz kara göz
Mavi göz yeşil göz
Sarı göz ela göz
Hangisi nazar etmişse
Onların nazarın boz.
*
Pazar Pazar paz gelir
Pazartesi tez gelir
Sallı sallanır gelir
Çarşamba çullanır gelir
Perşembe halim
Cuma canım
Cumartesi balım.
*
Saksağan sek sek
Kuyruğunun üstü tümsek
Kuyruğuna binelim
Bizim köye inelim.
*
Teknede hamur,
Galata’da çamur
Ver Allah’ım ver,
Bir kızgın yağmur!
*
Su gelini su ister
Göbekli harman ister
Gökten rahmet ister
Yerden bereket ister
Ver Allah’ım sellice yağmur.
*
Tavandaki fareler
Tıngır mıngır derler.
Daha yazacaktım ama
Kalemimi yediler.
*
Ördek ördek vak dedi
Aç kapıyı bak dedi
Açtım baktım kapıyı
Ördek vak vak dedi.
*
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Kızlar kahve kavurur
Çıngıraklı tavada.
*
Leylekler leylekler
Varın bizim oraya
Konun bizim bacaya
Görün bir hacı baba
Sırtında kalın aba
Odur bizim baba.
*
Kara tavuk
Karnı yarık
Suya düştü
Su bulanık
Ekmek ettim
Ardı yanık
Gelsin gitsin
Kara tavuk.
*
O yalan, bu yalan
Fili yuttu bir yılan
Eşeğe binip, deveyi kucaklayan
Bu da mı yalan?
O da yalan, bu da yalan
Dünya çok geniş
Var biraz da sen oyalan.
*
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.
*
Ah ne süslü kelebek
Üstü mavi al benek
Aman tutsam şunu ben
Hemen uçup gitmeden.
*
Gün gel gün gel
Arabaya bin gel
Eniğine cücüğüne
Bir kaşık yağ ver.
*
Elinde makine
Tavşan girdi ekine
Kulakları dikine
Darılırsa kime ne?
*
Aşağıki mahalle çamur oldu.
Baklavalar hamur oldu
Ali’yi de Veli’yi de sorarsanız
Kırk yaşında kambur oldu
Bahçelerde tahta
Biz gidiyoruz bu hafta
İneğimiz oldu
Adı olsun kel Fatma.
*
Baş parmak
İşaret parmağı
Orta direk
Mor menekşe
Küçük Ayşe.
*
Oooooo…
Bir şey duydum
Kulağıma koydum
Kulağımdan çıkardım
Altın tasa koydum
Altın tas, tahtaya bas
Tahta çürük çivi tutmaz
Ayşe annesinin sözünden çıkmaz.
*
Annem babam tulumbadan
Su çeker su çeker
Halka da boynumdan geçer
Halka da boynumdan geçer.
*
Opon opon
Kızlara jipon
Erkeklere pantolon
Dedelere baston
Ninelere gözlük
Babalara palto
Annelere manto.
*
Odun buldum kibrit yok
Kibrit buldum odun yok
Para buldum cüzdan yok
Cüzdan buldum para yok
Bir at buldum meydan yok
Meydan buldum at yok
*
İğne düştü yakamdan
Kral geliyor arkamdan
Gelme kral gelme
Annem bakıyor balkondan.
*
Makas makas makas
Ali dayı noktayı bas
Trampetler çalıyor
Yüzbaşılar darılıyor
Darılmayın yüzbaşılar
Can yürekten ayrılmıyor.
*
Hindi mindi
Gelen kimdi?
Ali’ydi, Veli’ydi.
Bilemedin…
Peki kimdi?
Ak saçlı bir nineydi.
*
Zıpır zıpır zıplama
Kelebeği taşlama
Kelebeğin kanadı
Bay Keleş’in ilacı
Keleş meleş nasılsın?
Kulübende pek hoşsun.
Kulübenin bacası.
Çeliktendir kapısı
Baş keleş ustası.
*
Mini mini minicik
Geldim baktım küçücük
Ağzı, burnu minnacık
Söyle bana çarçabuk.
*
Nuri attı iki taş
Bir cam kırdı bir de baş.
Yaramazı tutarlar,
Merdivenden atarlar.
Tıngır mıngır giderken,
Arkasından bakarlar.
*
Az gittik uz gittik
Dere tepe düz gittik
Soğuk sular içerek
Ekinleri biçerek
Bir de arkama baktım ki
Bir arpa boyu yol gitmişim.
*
Kalemim elde karıldı,
Tak tak tak, takalak
Kaynarım dem kazanında
Şaka tak tak, şaka tak.
*
Terazi var
Tartı var
Her şeyin bir vakti var
Al al kardeş
Her şeyi uygunca
Tart kardeş.
*
Kadifeci güzeli
Handadır handa
Tahtakale dibinde
Biz size geldik on günde
Geldinizse geldiniz
Bizleri memnun ettiniz.
Kutu kutu içinde
Beğendiğinizi seçiniz.
*
Anne beni kurda kuşa kaptırma kaptırma
Kulağıma ipten küpe taktırma taktırma.
*
Var varadan, sür süreden
Amasya’dan Tire’den
Şimdi geçti sizin oğlan buradan
Konaraktan göçerekten
Lale sümbül biçerekten
Kahve, tütün içerekten
Sulu yerde peynir ekmek
Susuz yerde kavun karpuz yiyerekten
Sizin oğlan şimdi geçti buradan.
*
Hoş geldiniz hoş geldiniz
Niye eli boş geldiniz
Davet ettik ne diye
Hani bize hediye?
*
Sol sa sol sa
Yarın bayram olsa
Babam kumaş alsa
Annem gömlek dikse.
*
Bir, iki, üç, dört
Ersin Mersin
Tokadımı yersin
Annene söyle
Terbiyeni versin.
*
OYUN TEKERLEMELERİ

Aç kapıyı bezirgân başı
Bezirgân başı!
Kapı hakkı ne verirsin
Ne verirsin?
Arkamdaki yadigâr olsun
Yadigâr olsun!
*
– Yerde ne var?
– Yer boncuk.
– Gökte ne var?
– Gök boncuk.
– Annenin adı ne?
– Fatmacık
– Kaldır beni hoppacık!
*
Yağ satarım, bal satarım
Ustam öldü ben satarım
Ustamın kürkü sarıdır
Satsam on beş liradır
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak.
*
Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan
Uy-dur-dum
Duma duma dum dum.
*
– Nereden geliyorsun?
– Kan kalesinden.
– Ne sallanıyorsun?
– Açlık belasından.
– Öyle acıktın mı?
– Yenice yedim kalktım.
– Üstün başın neden ıslak ya?
– Sudan geçtim.
– Su öyle derin mi?
– Akarken gördüm.
– Üstün başın neden unlu ya?
– Değirmenden geldim.
– Değirmen kalabalık mı?
– Patırtısını duydum.
– Ağzın yüzün neden yağlı?
– Bıldırcın yedim.
– Bıldırcın öyle yağlı mı?
– Uçarken gördüm.
– Evin nerede?
– Kaya başında.
– Benim ki de yanı başında.
– Adın ne?
– Hasan.
– Ha ben ha sen.
*
Dedemin bir çiftliği var
Çiftliğinde tavukları var
Orada gıt gıdak
Burada gıt gıdak
Ötede gıt gıdak
Beride gıt gıdak
Taze taze yumurta.
*
Bir iki üçler
Açsın çiçekler
Uçsun kelebekler.
*
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Tıp tıp eder yüreği
Akşama fincan böreği
Evde benim etim var
Bir yaramaz kedim var
Kedim etimi yerse
Annem beni döverse
İii… İiiii.. Ağlarım!
*
Eveleme
Develeme
Deve kuşu
Kovalama
Çengi çember
Miski amber
Taze tuzu
Mürekkebin kızı.
Ne zaman geldi?
Yazın geldi.
Ezilelim büzülelim
Bir tahtaya
Dizilelim.
Bir kâğıda
Yazılalım
İncik minicik
Sen bu oyundan çık!
*
Elim elim erbişim
Elimden kaçtı kuşum.
Kuşum uçtu,
Dala kondu.
Dal bana yemiş verdi
Yemişi aldım
Dedeme verdim
Dedem bana para verecek
Parayı aldım ata verdim.
Dedem yanıma gelecek
Beni ata bindirecek.
*
Biz yedi cüceleriz
Bizde her renk bulunur
Kimde yeşil varsa
Arasın bulsun
Bu oyunda ebe olsun.
*
Elim elim epenek
Elden çıkan topanak
Topanağın yarısı
Yumurtanın sarısı
Engele mengele
Ciloğuna çengele
Yel kuş yepenek
Çek ayağını too… paa… naakk…
*
Kardan adam kardan adam
Senden korkmaz benim babam
Süpürgen var süpüremezsin
Etrafını hiç göremezsin
Ağzın burnun pek kızarmış
Sanki pek çok soğuk varmış
Haydi haydi yürüsene
Kah kah diye gülsene.
*
Karşıda beyaz kazlar
Gece gündüz yumurtlamazlar
Şimdiki kızlar
Söz anlamazlar
Doktor gelir tık tık
Biz bu oyundan bıktık.
*
Bir eşim fındık
Bir eşim fıstık
Yattım yatarım
Tuttum tutarım
Dalda kargalar
Dalı sallar
Yerin alaçık
(Sıla) gel sen çık.
*
Sar, sar, sar makarayı
Çöz, çöz , çöz makarayı
Şöyle de böyle şak şak
Şöyle de böyle şak şak
Komşu komşu tak tak
Komşu komşu tak tak
Aslan geliyor kaplan geliyor
Tıp.
*
Bir birliğim
İkiliğim
Üç üçlüğüm
Dört dörtlüğüm
Beş beşliğim
Altı ilik
Demir dilik
Salla bunu
Çek şunu.
*
Tahta tahta ben var
Uzun uzun çam var
Kalk öküze yem ver
Ben veremem sen ver
Abam abama küstü
Amcam yoğurt getirdi
Kedi burnunu batırdı
Kedinin burnunu kestiler
Minareye astılar
Minarenin kilidi
Akşam gelen kim idi
Amcamın oğlu Musacık
Eli kolu kısacık
Çek ayağını topacık.

DİL TEKERLEMELERİ

Şu yamayı
Su köseleye
Yamalamalı mı,
Yoksa yamamalı mı?
*
Su ateşi,
Kıvılcımlandırmalı mı,
Kıvılcımlandırmamalı mı?
*
Şu köşe yaz köşesi
Bu köşe kış köşesi.
*
Herkes
Başlama yapıp
Başlamalandı da
Biz başlama yapıp
Başlanamadık.
*
Bir dalda bir kartal,
Dal tartar, kartal kalkar.
*
Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın?
Kapı gıcırdatanlardan mısın?
Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım,
Ne kapı gıcırtıcılardanım.

*
Şu karşıda bir kuru dal
Dala konmuş kırk kartal
Kartallar kalkar dal tartar
Dal kalkar dal tartar
Dal kalkar kartal kalkar
*
Bir berber
Bir berbere
Bre berber
Beri gel diye bağırmış;
*
Biz de bize biz derler,
Siz de bize ne derler?
*
Ben bademe baktım,
Badem bana baktı;
Ben bademden bıktım,
Badem benden bıktı.
*
Değirmene girdi köpek
Değirmenci çaldı kötek
Hem kepek yedi köpek
Hem kötek yedi köpek
*
Götür küpü,
Dök küpü.
Getir küpü,
Dök küpü.
*
Bir berber
Bir berbere
Bre berber gel beraber
Bir berber dükkânı açalım,
demiş.
*
Kırk küp
Kırkı da
Kulpu kırık küp.
*
Eller tere terlemiş
Biz de tere alalım terelenelim
*
Cemil, Cemile, Cemal,
Cumaları Cüce Canip`in
Cicili bicili ciltevindi,
Cacıklı civcivle,
Cücüklü cacık yerlermiş.
Sonra da Cebecili Cingöz`ün
Ciciannesinin cırcırböceğini
Dinlermiş…
*
Çatalcalı topal çoban,
Yapar satar, çatal sapan.
Nasıl yapar, çatal sapan?
Çatalcalı topal çoban,
Yapar satar, çatal sapan.
*
Sizin damda var,
Beş boz başlı, beş boz ördek.
Bizim damda var,
Beş boz başlı, beş boz ördek.
Sizin damdaki,
Beş boz başlı, beş boz ördek,
Bizim damdaki,
Beş boz başlı, beş boz ördeğe:
– Siz de bizim gibi,
Beş boz başlı, beş boz
Ördek misiniz? demiş.
*
Bu duvarı,
Badanalamalı mı,
Badanalamamalı mı?
*
Şu yoğurdu,
Sarımsaklasak da mı
saklasak,
Sarımsaklamasak da mı
saklasak?
*
İbiş ile Memiş,
Mahkemeye gitmiş.
Mahkemeleşmiş mi,
Mahkemeleşmemiş mi?
*
Bir berber, bir berbere,
Bir derede
– Bire berber, beriberi gel,
Beraber bir berber dükkânı
Açalım, demiş.
*
Şu ateşi,
Kıvılcımlandırmalı mı,
Kıvılcımlandırmamalı mı?
*
Hakkı Hakkı`dan hakkını istedi
Hakkı Hakkı`nın hakkını vermeyince
Hakkı Hakkı`nın hakkından geldi
*
Adem madene indi
Madende badem yedi
Madem Adem badem yedi
Niye bize getirmedi

http://www.erdemyayinlari.com/ders_kitabi.php?sid=62