Archive for the 'Dualar-Beddualar' Category

Karaman

Mayıs 10, 2007

DUALAR – TEMENNİLER

 • Allah akıl fikir virsin
 • Allah böğünümüzden (bu günümüzden) geri goymasın
 • Allah gazalardan belalardan esirgesin
 • Allah kimseyi açlıkla terbiye itmesin
 • Allah kötülerin yönünü değiştirsin
 • Allah razı olsun
 • Allah sabır virsin
 • Allah, ak yazılar yazsın
 • Allah, birini bin itsin
 • Allah, dermansız dert virmesin
 • Allah, emeğini yağlı çıkarsın
 • Allah, kesene Halil İbrahim bereketi virsin
 • Allah, nazardan esirgesin
 • Allah, ne muradın varsa virsin
 • Allah, zihin açıklığı virsin
 • Allah’a emanet ol
 • Allahım iyilerle garşılaştırsın
 • Anan atan nurda yatsın
 • Ayağına daş dokanmasın
 • Dünyadan gel geç, yokluk görme
 • Evine buğday yağsın
 • Ömrün uzun olsun, düğünün güzün olsun
 • Saçın sakalın çoluk çocuğunla ağarsın
 • Tuttuğun altın olsun
 • Uğurlu gademli olsun
 • Yolun açık olsun

BEDDUALAR

 • Adapatası: Adı batası (Kâzım Karabekir yöresi)
 • Adı batasıca
 • Allah belanı virsin
 • Allah seni gahrıla gazap itsin
 • Başcazını yi: Başını ye (Kâzım Karabekir yöresi)
 • Başın göğe erdi mi
 • Benden bulma Allahından bul
 • Bobal (vebal) boynuna
 • Boynu altında galasıca
 • Boyu devrilesice
 • Boyun devrilsin imi
 • Cehennemin dibine gadar yolun var
 • Çenen çekilsin imi
 • Elinin körü
 • Fitil fitil burnundan gelsin
 • Gahrı gazab olasıca
 • Gâvur eniği
 • Geberesice
 • Gıran giresice
 • Gidişin olsun, dönüşün olmasın
 • Gönenme imi
 • Gözün kör olsun imi
 • Gözüne dizine dursun
 • Ocağı söğünesice — batasıca
 • Olmaz gomaz ol imi
 • Olmaz olasıca
 • Sürüm sürüm sürünesice
 • Teneşirlere gelesice
 • Vurgunu yiğin gelesice
 • Yağlı gurşunlara gelesice
 • Yaha başını bağrını yi, imi
 • Zıbarasıca Zıggımın kökünü yi
 • Zivtin pekini yi

www.larende.com

Dualar-Beddualar

Mayıs 7, 2007

 

ATKARACALARDA KULLANILAN BEDDUALAR

 

DEPIYE DÖNESSICE
HARP, HARP GAPIN.
GANTULUMU ETSIN.
BOYU DEVRÜLESSICE.
DAGLAR GIBI DEVRÜL.

GAGAS, GAGAS, YIKIL.

VURGUNU YIN OLASSI.
ÇIRKIN BESARET.
KURSUN ÖNÜNE DEK GEL.
DERT ÇIKASSICA.

NESIBESÜZLÜK ETME.

YEDI YUNMUS BEZDEN KÖTÜ EDERIM.
GÜVEYLIGINDE KOLUNA AL BAGLANMASIN.
GÜNÜ GÜNÜNDEN KÖTÜ GELESSICE.
YERE GEÇESSICE.
ALLAH BELANI VERSIN.
DELI VURULASSI.
HORTUM, HORTUM HORTLA.
GIDISIN OLSUNDA GELISIN OLMASIN.
BASIN GÖL, AYAGIN PINAR OLSUN.
DAGLAR GIBI DEVRÜL ÇAMLAR GIBI YIKIL.

YASAMAYASSI.

TÜREMIYESSI
YIGIT ÖNÜNE DEK GEL.
FISKI YIYESSI.
BELAMISIN NESIN?
BAYRAMLARA ERME EMI.
TARI TUFAN OLURSUN INSAALLAH.
HAYIRINI GÖRME, MINNISINI BULMA.
ELIN KINA GÖRMEZ INSAALLAH.
YEDI KAPIDAN GERI GELESSICE.

NOLDUGU BILINMIYESSICE.

OCAGI YANMIYASSICA.
NAMUSSUZLUK ETME.

CIBILIYETSIZLIK ETME.

HORTLUYASSICA.
SISE KALASSICA.

ATKARACALARDA KULLANILAN DUALAR

ÖMRÜNE BEREKET.
SU GIBI DEVLET VERSIN.
GÖNLÜNÜN MURADINI VERSIN.

BI YASTIKTA GOCAN EMI.

DÜGÜNÜ GÜZÜN OLASSICA.
EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN.
YEDI YERDE OCAGIN YANSIN.

AHIRET MAMURLUGU VERSIN.

TUTTUGUN YERALTIN OLSUN.
ALLAH SENI GÖRÜNÜRGÖRÜNMEZ BELADAN ESIRGESIN.
KESENE HALILIBRAHIM BEREKETI VERSIN.
DARLIK YÜZÜ GÖRMEYESIN.
ÖMRÜN SULAR GIBI UZUN OLSUN.
SEN BENI INCILTMEDIN, ALLAH’TA SENI INCILTMESIN.
ALLAH YAZDIYSA BOZSUN.
GAN, GANI RAHMET EYLESIN.
ÖMRÜNE BEREKET.
AGZINDAN YEL ALSIN.
ALLAH NE MURADIN VARSA VERSIN.
HACI SOFRASI OLSUN.
BASINIZ SAG OSUN.
BAKILER SAG OLSUN.
IMAN VERSIN.
HACILIGA KISMET ETSIN.